Bir Sayfa Seçin

Yazılımda İş Analizi ve Modelleme

Yazılımın en önemli süreci, işi anlamak ve programlama dilinin anlayacağı hale getirilmesidir. İşi anlama, işi analiz etme, işin mimarisini oluşturma, iş sahipleriyle görüşme teknikleri konusunda bilgi ve beceri edinilecektir. Türkiye’de çok sayıda firmada kullanılan iş analizi dokümanlarını inceleyerek deneyim satın alınmış olacaktır. Yazılım projelerinin zaman-kalite-maliyet üçgeni içerisinde başarılı bir şekilde bitirilmesinin yöntemlerini öğreneceksiniz.

Proje yöneticileri,

yazılım, test ve kalite uzmanları,

iş analistleri,

yazılım sürecinde görev alan orta ve üst düzey yöneticiler,

proje yönetiminde kariyer yapmak isteyenler.

I. Kurumsal İş Fonksiyonları ve Yazılım Projeleri
1. Kurumun İş Hedefleri ve İş Tasarımı
2. İş İhtiyaçlarının Belirlenmesi
3. İş İhtiyaç Analizi Dokumanın Maddeleri
4. Kurumsal Mimari Çerçevesi (Alanlar, İş Mimarisi, Veri Mimarisi, Uygulama Mimarisi, Teknoloji Mimarisi)
5. Yazılım Projeleri Yaşam Döngüsü
6. Yazılım Projelerinin Başarısızlık Nedenler ve Analizden Kaynaklı Problemler
7. Kurumsal Proje Yönetimi ile Yazılım Proje Yönetimi İlişkisi

II. Analistler İçin Yönetsel Konular
1. İş Bilgisi
2. Yüz Yüze ve Telefonda İletişim Teknikleri
3. Zaman Yönetimi
4. Toplantı Yönetimi
5. Astları ve Üstleri Yönetmek
6. Farklı Yönetim Seviyesindeki Kişilerle İletişim (Eleman, Müdür, Genel Müdür, vs.)
7. Farklı Jenerasyondaki Kişilerle İletişim
8. Analistler İçin İş ve Yönetsel Becerilerinin Geliştirilmesi Yol Haritası

III. Analiz
1. Görüşme Stratejilerinin Hazırlanması
a. Görüşülecek Kişi
b. Görüşülecek Konular
c. Görüşülecek Zaman
d. Görüşme Öncesi Risk Tahminleri
2. İş Analizi Teknikleri
a. Davranış Modelleri –UML
b. Veri Modelleri
c. İş/Süreç Akış Modelleri
d. Agile Yöntemler
3. Fonksiyonel Analiz Dokumanı Oluşturma
4. Teknik Analiz Dokumanı Oluşturma
5. Proje Yaşam Döngüsünde Riskler
6. Proje Yaşam Döngüsündeki Aksaklıkların Analize Etkilerinin Belirlenmesi
7. Analiz Formları ve Kayıtlar
8. Analiz Dokumanları ile Proje Kontratlarının İlişkisi

IV.Test ve Doğrulama Teknikleri
1. Analizi Modelinin Test Edilmesi
2. Proje Test Senaryoları ve Test Araçları
3. Yazılımda Test Süreçi
4. Yazılım Projelerinde Teknik ve Kullanıcı Kabul Süreci

V. Analiz Dokumanlarının Sunulması
1. Analiz Dokumanlarının Sunum Hazırlanması
2. Sunum Kimlere Yapılmalıdır
3. Sunumun Yönetilmesi

VI. Vaka Çalışması
1. İş Dünyasında Çeşitli Vakaların Tartışılması
2. Örnek Analiz Çalışmalarının Yapılması
3. Örnek Analiz Çalışmalarının Sunulması
4. Örnek Analiz Çalışmalarının Sınıfça Değerlendirilmesi

Levent KARADAĞ

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden 1988’de mezun oldu. 1986 -2002 yılları arasında ulusal ve uluslar arası firmalarda Bilgisayar Öğretmeni, Analist/Programcı, Sistem Analist, Proje Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Müdürü, İş Geliştirme ve Pazarlama Yöneticiliği görevlerinde bulundu. Bir milyondan fazla kod satırı olan,  IBM Amerika, Microsoft Amerika’nın desteği olan projelerde liderlik yaptı. 1986 yılından beri 100’den fazla yazılım projesinde görev aldı. Bilgisayar Programlama Dili, İnternet Pazarlama ve Başarı Öyküleri, İnternet Girişimciliği Atölyesi başta olmak üzere yayınlanmış 6 adet kitabı vardır. 2000 yılında TBD bünyesinde kurduğu Yazılım Proje Yönetim Çalışma Grubu ile 100’e yakın Proje Yönetim Seminer ve Organizasyonunda düzenleyen ve konuşmacı olarak yer aldı. İstanbul Çevre Proje Yarışmasında İkincilik Ödülü ve Üç Adet AB Projesini hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev almıştır. Karadağ, Kurucu ortaklığında bulunduğu ‘Bilişim Firması’ ve Yıldız Teknik Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak “Proje Yönetimi’ eğitimleri verdi.   Karadağ, aynı zamanda 4 yıl TBD İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesidir.

Karadağ, 1987 yılından beri Programlama Dilleri, Proje Yönetimi, İş Analizi, Sunum Teknikleri, Zaman Yönetimi, Motivasyon, Takım Yönetimi Bilişim Güvenliği, Dijital Pazarlama vb. konularında yüzden fazla eğitim vermiştir.

100’den fazla yazılım projesinde görev almıştır.  Evyap Sabun, Eczacıbaşı, Koç Grubu, Sabancı Grubu, HSCB Bank, Siemens, Turkcell, Genel Sigorta, Allianz Sigorta, Oyak Sigorta, Garanti Sigorta, İgdaş, Renault, Narin Tekstil, Hitit Seramik, İstikbal Mobilya, Star Medya, Kızıl Petrol, Turkmen Holding, Moda Kumaş, Boyner, Demirören Grubu …

Detaylı bilgi; ww.leventkaradag.org