Bir Sayfa Seçin

Marmara  Üniversitesi  Hukuk Fakültesinden 1997  yuılında mezun olan Avukat  Nur  Evrim Erol, uzun  yıllar  Gayrımenkul  Hukuku, İş Hukuku, Tüketici  Hukuku,   Aile  Hukuku,   Site  Yönetimlerinden kaynaklanan  hukuki  sorunlar,  şirket  ticari  uyuşmazlıkları ,   sözleşmeler  hukuku   başta  olmak üzere   ağırlıklı olarak  hukuk  alanında   serbest  avukat    olarak  çalışmıştır.  Bilişim   alanında  ortaya  çıkabilecek    sorunların çözümünde,  sosyal  medya ,  fikri – sinai  haklar  , marka  ,  patent  konularında    ortaya çıkabilecek  ihtilafların   çözümü  konusunda  hukuki  danışmanlık  yapmaktadır. Bilişim  Hukuku, Spor  Hukuku,  Ticaret  Hukuku, Borçlar  Hukuku, Medeni  Hukuk  ve  diğer  hukuk  alanlarındaki  sözleşmelerin  hazırlanması ve  yorumlanması  konusunda ,  Startup şirketleri,  e  ticaret  konusunda sözleşmelerin  hazırlanması ,   revize  edilmesi  , telif   hakları ,  marka  ve  patent  hakları   konusunda  çalışmalarını  sürdürmektedir.  Resmi  bilirkişi olarak  Tüketici   Hukuku  başta  olmak üzere  ,   bilişim  hukuku ve  spor  hukuku alanlarında  bilirkişilik  yapmıştır.   Aynı  zamanda   Arabuluculu  olup,  aile   arabuluculuğu  ve   fikri  ve  sınai  haklar  konusunda  arabuluculuk  konusunda  eğitim  çalışmalarına  katılmaktadır, Beyoğlu  İlçe  Tüketici  Hakem  Heyeti    üyeliği  yapmıştır, Sosyal  sorumluluk projelerine  önem  vermekte ve Tüketici  hukuku,  Kentsel  dönüşüm , Sağlık  Hukuku-Hasta  hakları  ,  Miras  Hukuku, Sosyal Medya  hukuku,  E ticaret, Kat  mülkiyeti  ve  site yönetimleri  genel kurulları  , Kişisel  Verilerin Korunması  konusunda  şirketlerin uyum   süreçleri ,   Boşanma  – mal rejimleri hukuku,    Engelli   hakları  ve  bunun gibi  farklı  hukuki  konularda  danışmanlık  yapmakta  ve  seminerlere  katılmaktadır. Kolektif  House  Levent’te ,  bilişim  hukuku  ,  e ticaret  ve  tüketici  hakları , yazılım  sözleşmeleri ,KEP , telif   hakları , startup   şirketler  ve  sair  konularda   hukuk   söyleşisi  formatında  Hukuk Atölyesi  çalışması   düzenlemektedir. Girişim  Hukuku  ve  inovasyon konusunda  gelişmeleri  yakından  takip  etmektedir.  Halen  İstanbul Barosu’na  bağlı  serbest  avukat  olarak, Kolektif  House  Levent’te  çalışmaktadır.