Bir Sayfa Seçin

2_1Birçok insana göre, dijital devrim henüz başlamadı bile! Önümüzdeki 10 yılda büyük değişikliklere şahit olacağız.  Mobil, sosyal, bulut, büyük veri, nesnelerin interneti, yapay zeka, sürekli internete bağlı müşteri/çalışanlar vb. gelişmeler, geleceği düşünen işletmelerin stratejilerini hızla dönüştürmeleri gerektiğini göstermektedir.

Dijital dönüşüm, bugün kuruluşların birinci öncelikli işleri arasında yer alması gerektiği gibi dijital dünyada ayakta kalma, kişisel olarak da bir numaralı önceliğimiz olmalıdır.

Almanya gelecekte de sanayinin lideri olmak için yeni bir endüstri devrimine ihtiyaç olduğunu belirterek 2011 yılında “Endüstri 4.0”ı ortaya atarak, stratejiler geliştirmeye başladı.

2015 yılında birçok ülkede “Dijital Fabrika Ülke Müdürleri”ni atadı. Ülkemizde de bu sene içerisinde bolca Endüstri 4.0 konuştuk ve hükümet cephesine de bakan ve Başbakan düzeyinde Endüstri 4.0’ı gündemlerine alarak bu konunun önemine değindiler. Ülkenin birçok bölgesinde sanayi ve ticaret odaları Endüstri 4.0’la ilgili etkinlikler yaptılar. Başta ABD olmak üzere birçok ülke dijital dönüşüm konusunda hızla politikalar geliştirip, hayata geçiriyorlar.

Dünyada 2025 yılı hakkındaki öngörülerin bazıları:

  • 1 trilyon sensör internete bağlanacak.
  • İnsanların %10’u internete bağlı elbiseler giyecekler.
  • 3 boyutlu yazıcıların etkisiyle evlerin %15’i fabrikaya dönüşecek.
  • Akıllı evlerde 1.500 civarı sensör kullanılacak.

Son raporlar gösteriyorki hemen hemen bütün sektörler geniş bir yelpazede beş yıl içinde dijital bozulmaya uğrayarak, dönüşecektir.  Bugün uyum içinde çalışan organizasyonlar, kendi içerisinde yetersizliğe uğrayarak “dijital dinazorlar” olma eşiğine geleceklerdir. Hiçbir sanayi, hiçbir organizasyon dağılma tehdidine karşı bağışıklık kazanmış değildir. İşlerin %40’ı önümüzdeki iki yılda dijital teknoloji ile değişecektir.

Dijital dönüşüm yakalayan kurumlar, dijital liderleri barındıran kurumlar olacaktır.

Yeni bir üst düzey yönetici “Dijital Liderler” gereklidir. Bu liderler, iş bilgisi ve deneyimi yüksek olan ve iş stratejilerini, amaçlarını, hedeflerini dijital dönüşümle tam uyumlu destekleyecek kişilerdir. Dijital dönüşüm yakalayan kurumlar; dijital iş liderlere sahip yöneticileri barındıran kurumlar olacaklardır.

Dijital liderin odaklanması gereken altı tema şunlardan oluşmaktadır;

Dijital ve sosyal medya devrimlerini anlamak

Yıkıcı teknolojilerin, iş süreçlerine etkisini belirlemek ve önlemler almak. İnternet, sosyal medya, mobil, bulut, büyük veri, nesnelerin interneti, blockchain gibi yeniliklerin kurumların iş süreçlerine etkisini anlamak. Dijital müşterileri ve yeni nesil çalışanların yönetilmesi konusunda bilgi ve beceri edinmek.

Kurum dışı dijital faktörler

Müşteri katılımını oluşturmak için dijital ve sosyal medya teknolojilerini kullanma becerisi edinmek.  Satış, pazarlama ve halkla ilişkilerde yeni kurallara hakim olarak, kuruma nasıl uygulanacağını belirleme. Sosyal müşteri hizmetleri, içerik pazarlama, büyük veri ve tahmine dayalı analitik, yeni pazarlama metotları konularına hakim olmak.

Kurum içi dijital faktörler

İç iletişim ve bilgi transferini artırmak için iş içinde dijital ve sosyal teknolojilerin kullanımının operasyonel verimliliği arttırılmasına katkılarını belirlemek. Hızlı, esnek hareketli organizasyonlardan olan çevik organizasyonlar kurmak, personel katılımı ve motivasyonu arttırmak, daha fazla müşteri odaklı örgüt kültürü ve doğru değişime yönelmek.

‘Kurumsal sosyal’ araçları ve yazılımları kurumların iş süreçlerine dahil ederek büyük veri, nesnelerin interneti gibi yeni araçları kullanarak kurumu sanayi 4.0’a hazırlamak.

Dijital strateji geliştirme

Yeni iş modelleri ve dijital iş dönüşümü kuruma uygulayarak, müşterilerinin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir strateji geliştirmek.

Dijital stratejileri uygulamaya koymak

Dijital dönüşüm programlarının uygulanmasında anahtar başarı faktörlerini belirmek. Dijital dönüşümü sağlayacak teknolojiyi kurgulamak, organizasyonları ve  kültürü oluşturmak, projelendirilmesi ve yönetilmesi, değişime karşı direncin üstesinden gelinmesi.

Dijital performans ve organizasyonel etki ölçme

Sosyal medya paylaşımlarını dinleme araçlarının kuruma uygulanması, sosyal medya performansların ölçülmesi,  büyük veri izleme ve analiz etmek, tüketici davranışlarını izleyen araçların kuruma uygulanması.