DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Katılımcıların kurumsal dönüşümü etkili kılmalarını sağlayacak bir eğitimdir.

DEĞİŞİMİ ANLAMAK

 • Değişimi Neler Tetikliyor?

‘Bağlam’ Değişiyor… Peki Ne Gibi Etkileri Oluyor?Geleceği şekillendiren ve değişimi tetikleyen makro (politik, ekonomik, teknolojik, sosyal, ekolojik, hukukî, endüstriyel ve pazar) koşul ve unsurlar etkileşimli biçimde irdelenmektedir.

Değişen iş ortamı, rekabet şartları, iş yapış ve iş modelleri, işin yapısı, çalışma ortamı, iş gücünün doğası, organizasyonlar,… bağlamın değişmesine, dolayısı ile dönüşüme ve yeniden yapılanmaya zemin hazırlamaktadır.

 • Değişimi Anlamak
 • Değişimin Getirdiği Fırsatlar ve Tehditler
 • Değişimin Doğasını Anlamak
 • Değişim Döngüsü
 • ‘Başarılı Bir Değişim’ Ne Demektir?
 • Dönüşüm Çabaları Neden Başarısız Olur?
 • Değişime Verilen Tepkiler ve Performansa Etkisi
 • Değişim Duygusal bir Yolculuktur
 • Bireysel Dönüşüm Süreci

DEĞİŞİMDE FARK YARATABİLMEK

 • Yüksek Performanslı Organizasyonlar

Organizasyonlar, nihaî olarak sürdürülebilir, yüksek performansı hedeflemekteler. ‘Yüksek Performanslı Bir Organizasyon’u sıradan işletmelerden ayıran özellikler üzerinde durulacaktır.

 • Değişimle Baş Edebilmek

Bir yandan, değişen koşulları algılayıp uyum sağlamak ve hatta yönlendirebilmek; öte yandan rekabetçi dünyada ‘yüksek performansa’ doğru ilerlemek… Bu denklemin altından kalkabilmek için değişimin bireysel ve yönetsel olarak nasıl ele alınabileceğini irdelemek gerekir. Bu oturumda işlenecek temalar:

 • Organizasyonlar Neden Yüksek Performansı Sürdürülebilir Kılamıyor?
 • Organizasyonel Dönüşümlerin Beş Gerçeği
 • Etkili Değişim Prensipleri
 • Dinamik Durağanlık
 • Uyumluluk
 • Öğrenen Organizasyon Yaklaşımı
 • Değişimi Destekleyici İklim Oluşturmak

 

 • Değişime Liderlik Etmek
 • Yönetici ve Liderler
 • Liderlik Tarzları
 • Liderin Yedi Gelişim Dönemi
 • Değişimde Yönetici ve Liderlerin Rolleri
 • Liderlik Etmenin Sekiz Prensibi
 • Örnek Liderliğin Beş Uygulaması
 • Krizlerde Etkili Liderlik Sergilemek ve Kriz Sonrası Toparlanmayı Yapabilmek

 

 • Etkili Liderlik Modeli Arayışı
 • Etkili ve Başarılı Liderlik
 • İşe ‘Bilgeliği’ Katabilmek
 • Seviye 5 Liderlik
 • Dönüşümcü (Transformational) Liderlik
 • Esnek Liderlik
 • Kurumsal Liderlik
 • İcraat-Odaklı Liderlik
 • Diğerleri

Kurumsal dönüşümü etkili kılmak isteyen Yöneticiler, Potansiyel Yöneticiler, İnsan Kaynakları Birimi, Değişim Ajanları.