Bir Sayfa Seçin

İstanbul Academy

Tüm dünya için yıllardır anlaşılması zor değişikliklerle yüz yüze geliyoruz.  Bunlar; ekonomik, teknolojik değişimlerden öte demografide, politikada, toplumda, felsefede ve hepsinden ziyade dünya görüşünde meydana gelen değişikliklerdir. Değişim ve sürekliliği dengede tutabilmek, devamlı olarak “bilgi” ile çalışmayı gerektirir. Kurumların geleceğini şekillendirecek olan kişiler, bilgiyi işleyen ve yönetenler olacaktır.

Öğrenmeyi öğrenen, teknolojiyi iyi kullanan, sentezci, yenilikçi, etik değerlere saygılı kişiler yetiştirmek ve yetişkinlerin tüm hayatları boyunca sürecek mesleki eğitimlerine destek olmak amacıyla iş ve akademik dünyadan uzmanları bir araya getirdik.

Dünyadaki yaşam kalitesini iyileştirecek, yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, küresel vizyona sahip, lider insan kaynağı yetiştirilmesine destek vermek amacıyla eğitici faaliyetlerde bulunmak.

Bilim ve sanat temelli eğitimlerle toplumlara yön verecek bireyler yetiştirmek,  yaşam boyu öğrenmelerinde “yol arkadaşlığı” yapmak.

İstanbul Academy, olarak yedi tepeli şehirden yedi kıtaya mekan, zaman, cihazdan bağımsız eğitici faaliyetlerde bulunarak, ulusal ve uluslararası arenada kabul görmek.

  • Bireyin yetenek ve yaratıcılığına saygı ve teşvik
  • Teknoloji ve yenilik yoluyla yaşam kalitesini arttırmak
  • Bilim ve sanat temeline dayalı eğitim
  • Özgürlük, erişilebilirlik, güvenilirlik, sürekli gelişmek, geliştirmek