Bir Sayfa Seçin

İstanbul Academy

Son yıllardaki teknolojinin yarattığı baş döndürücü değişiklikler, kurumların geleceğini şekillendirecek olan kişiler, bilgiyi işleyen ve yönetenler olacaktır. Öğrenmeyi öğrenen, teknolojiyi iyi kullanan, sentezci, yenilikçi, etik değerlere saygılı kişiler yetiştirmek ve yetişkinlerin tüm hayatları boyunca sürecek mesleki eğitimlerine destek olmak amacıyla iş ve akademik dünyadan uzmanları bir araya getirdik.

Dijital Dönüşüm İpuçları

Organizasyonun tüm seviyelerin dijital dönüşüm zorluğunun üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.

Dijital Liderlik Stratejileri

Dijital bozulmaları tespit etme, dijital strateji oluşturma, eylem planı yapma ve dijital performansı ölçme…

Dijital Çağda Yöneticilik

Eğitim,“ profesyonel yönetim becerilerini “ geliştirmek, liderlik niteliği kazandırmak için tasarlanmıştır.

Dijital Beden Dili

İnsanlar, mesajların gerçek anlamını kavramak için beden diline ve üslubuna güvenirler.

Dijital Çağda Satış Teknikleri

Geleneksel satış ve dijital satış teknikleri birlikte kullanıldığında zaman rekabet avantajı elde edilecektir.

Dijital Pazarlama

Eğitimde  pazarlamanızı internet ve sosyal medyayı kullanarak nasıl değiştireceğinizin yolları gösterilecektir.

Müşterilere Sosyal Medya İle Hizmet Verme

Facebook, Twitter ve Instagram gibi yüksek volümlü kanallardaki müşterilerle etkileşim kurmak…

Online İtibar Yönetimi

İnternet ve Sosyal Medyada Marka ve Şirket İtibarının Korunması ve Yönetilmesi…

Uzaktan (Evden) Çalışma

Evden ve uzaktan güvenli ve verimli çalışmanın yöntemleri, çocuklarla birlikte çalışma, iş ve ev dengesi…

Sanal (Uzak) Ekiplerin Yönetimi

Yöneticilerin ekipleri, evden veya uzak lokasyonlardan etkili ve tutarlı olarak yönetmenin taktikleri ve yöntemleri…

Evernote ve Wunderlist İle İş Yönetimi

Evernote ve Wunderlist ile işlerinizi etkili ve online yönetmenin araçlarını ve yöntemlerini öğreneceksiniz…

Tüm Dijital Dönüşüm Eğitimleri

Dijital Dönüşüm Eğitimlerin Tamamını Görmek İstiyorsanız.

DİJİTAL ÇAĞDA EBEVEYN OLMAK

Ebeveynlerin çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak ve faydalı kullanmalarını sağlamak ana görevidir.  Detayı..

SAĞLIKLI OYUN OYNAMA ALIŞKANLIĞI

Oyun, çocukların, motor becerilerini, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini geliştirir.  Detayı…

TEKNOLOJİ VE OYUN BAĞIMLILIĞI

Teknoloji ve Oyun Bağımlılığı Nedir? Çocuğum Oyun Bağımlısı mıdır? Oyun Bağımlılığı İçin Önlemler ve Müdahaleler. Detay…

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI

İnternet Güvenliği Nedir? Çocukları İnternette Bekleyen Tehlikeler ve Tuzaklar, Çocukları İnternette Nasıl Koruruz? Detayı..

Android Uygulama Geliştirme

Eğitimin Amacı; Telefonlar ve tabletler gibi cihazlara Android Uygulamaları geliştirebilme becerilerini kazandırmaktır.

Başarılı Yazılım Projeleri Nasıl Pişirilir?

Yazılım projelerini zaman-kalite-maliyet üçgeninde istenilen verimi almak her zaman kolay değildir.

Yazılım Projeleri Yönetimi

on yıllarda teknoloji alanında gelişmeler “Bilgi Teknolojileri’ni kurumlar için stratejik konuma taşımıştır. Kurumsal verimlilik ve rekabet avantajı elde etmenin yolu BT’yi iş süreçlerinde etkin kullanmaktan geçmektedir.

Yazılımda İş Analizi ve Modelleme

Yazılımın en önemli süreci, işi anlamak ve programlama dilinin anlayacağı hale getirilmesidir.

BGYS Farkındalık Eğitimi

Bilgi güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı risklerden korunmasını sağlar.

Güvenli Yazılım Geliştirme

Bu eğitim daha güvenli ve kontrol edilebilir yazılım geliştirmek için gereken mantığı ve pratik bilgiyi aktarma amaçlı olarak yazılım geliştiricilere ve güvenlik denetimi yapan uzmanlara yönelik hazırlanmıştır.

Pentest (Sızma Testi) Temel Eğitimi

Pentest (Sızma Testleri), kurumsal firmaların bilgi ve bilişim güvenliğinin temel işlemlerinden biridir. Her yıl en az iki kez yapılması gerekmektedir.

Siber Güvenilir Kullanıcı Olma Eğitimi

Türkiye, en çok siber saldırı yapılan ülkeler arasında her zaman ilk 10’da yer almaktadır.

Bilişim Proje Takımları Yönetimi ve Bütçesiz Motivasyon Teknikleri

“Projelerle yönetim”, dünyada kurumları başarıya götüren yöntemlerin başında gelmektedir.

Yönetici Asistanlar için Bilişim ve İnternet Kaynakları

Yönetici asistanlarını gündelik işlerini etkin yapmada internet ve teknolojik araçların kullanması.

Müşteri Odaklı Sunum Hazırlamada Teknoloji Kullanımı

Güncel ve iş yaşamında yaptığımız faaliyetleri anlatmak için sunum yaparız. Sunumun şekli,  görselleri teknolojiyle desteklediğinde daha etkili olmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminin kurumsal kültürden bireysel performansa kadar iş süreçlerini geliştirmek

Bilişim Sözleşmeleri Yönetimi

Bilgi Teknolojileri (Donanım ve Yazılım) kurumların mal varlıklarının önemli kısmını oluşturmaya başladı.
 

Bilişimciler İçin İletişim Teknikleri

Bilişim alanında çalışanlar için iletişim kurdukları kişilerin yaş ve meslek grupları geniş bir yelpazededir.

Bilişimde Proje Yönetimi ve Motivasyon

Proje yönetimi konusunda 20 yıldan fazla tecrübesi olan ve Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Levent Karadağ tarafından verilen eğitimde, proje yönetiminin farklı disiplinleri bir araya getirdiğine ve Y kuşağının en önemli motivasyon kaynağının ise ‘iletişim’ olduğuna dikkat çekildi.

Akıllı Telefonları ve Sosyal Medyayı Güvenli Kullanım

Eğitimde  pazarlamanızı internet ve sosyal medyayı kullanarak nasıl değiştireceğinizin yolları gösterilecektir.

Etkinlik Takvimi