Bir Sayfa Seçin

Stratejik Bilişim Danışmanlığı

Bilişim Sektöründe 30 yılı aşkın deneyimli uzmanlarımızla, müşterilerimize doğru zamanda, doğru hizmeti, doğru şekilde sunarak rekabet güçlerinin artmasında önemli ölçüde katkı sağlıyoruz.

Stratejik Bilişim Danışmanlığı

Bilişim; sektör olmaktan çıkıp, şirketlerin tüm süreçlerini kapsayan bir yapı haline gelmiştir. Kurumların Bilişimi kullanma düzeyi ile rekabet gücü doğru orantılı olarak gelişmeye başlamıştır. Son yıllarda teknolojilerdeki gelişmeler, kurumların pazarını genişletmiş ve iş yapma biçimlerini geliştirmiştir. Teknolojiyi doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şekilde kullanan kurumlar, rekabet avantajı elde etmeye başlamışlardır.  Bilişim Sektöründe 30 yılı aşkın deneyimli uzmanlarımızla, müşterilerimize doğru zamanda, doğru hizmeti, doğru şekilde sunarak rekabet güçlerinin artmasında önemli ölçüde söz sahibi oluyoruz.

Stratejik Bilişim Danışmanlığı Hizmetlerimizden Bazıları ;

 • Kurumsal Bilişim Stratejisi Belirleme ve Planlama
 • Bilgi Teknolojileri (BT) Stratejileriyle İş Stratejilerinin Uyumunun Değerlendirilmesi
 • Mevcut BT Yönetiminin Cobit, ITIL Gibi Küresel Standartlarla Kıyaslanması
 • Bilişim Sistemleri Durum Tespiti ve Değerlendirmesi (IS-IT Audit / IS-IT Check-Up)
 • Organizasyon Yapısına Uygun BT Yapısının Kurulması
 • Teknoloji ve Tedarikçi Araştırma, Bulma ve Değerlendirme
 • Bilgi Sistemlerine Ait Süreçlerin Analizi
 • Bilişim ve İletişim (ICT) Portföy Yönetimi.
 • Bulut Bilişim Danışmanlığı
 • Bilişim Sistemlerinde Sorun ve Kriz Yönetimi desteği.
 • Kurumun İş Süreçlerine Uygun Yazılım Geliştirilmesi
 • Bilişim Sözleşmeleri hazırlama ve yetkili aracılık yapma
 • Dış Kaynak/Partnerlik Esaslarının Belirlenmesi ve Sözleşmelerin Hazırlanması