Bir Sayfa Seçin

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0

Teknoloji ve internetin şekillendirdiği dünya yeni bir sanayi devrimini başlattı ve yeni sanayi devrimi pazarın dinamiklerini, iş yapış şekillerini ve mesleklerin yapısını kökten değiştirmeye başladı ve değişim tüm hızıyla devam ediyor.  Değişimi yakalayan kurumlar, küresel rekabette avantaj elde edeceklerdir.

 

Eğitimin amacı; Dijital dönüşümü anlama, dijital dönüşüm strateji ve eylem planı oluşturma. Endüstri 4.0’ın temel dinamiklerini anlamak, fabrikaları nasıl değiştirdiğini anlamak, ortaya çıkardığı yeni meslekleri öğrenmek ve kişi / kurum olarak Endüstri 4.0 yol haritasını oluşturmak.

I. DİJİTAL DÖNÜŞÜM
 • Dijital Ekosistemi Anlama
 • Teknolojinin Dönüşümü : Yeni ürünler ve Hizmetlerin Tasarımı
 • Dijital Analitik
 • Ana Dijital Teknoloji ve İş Modelleri
 • Dijital Bozulmaya Karşı Yöntemler
 • Dijital Olarak Örgütsel Çeviklik
 • İnternet Devlerinin İş Modelleri
 • Dijital Bir Kültür Oluşturmak ve Zihniyet Değişimi
 • Sosyal Medya Stratejisi ve Pazarlaması
 • Kurumsal Değer Zincirinde Uygulama Planı Oluşturmak
II. ENDÜSTRİ 4.0
 • Dünyanın Geleceğini Şekillendiren Akımlar (Meta, Bölgesel, Teknolojik, Ekonomik)
 • Endüstri 4.0 ve Geleneksel Üretim Modellerinin Değişimi
 • Endüstri 4.0’ı Tetikleyen Dokuz Teknolojik Unsur: Endüstri 4.0’ın Temel Unsurları ve Paydaşları
 • Endüstri 4.0’ın Verimlilik Artışı Gösterdiği Sektörler
 • Akıllı Üretim Ekosistemi
 • Endüstri 4.0 İle İşgücü Profilinin Gelişmesi ve İnsan Kaynakları Politikası
 • Endüstri 4.0 Ve Kurumsal Strateji Geliştirilmesi
 • Kurumlarda Endüstri 4.0 Yol Haritası
 • Sektörlerde Dijital Değer Zinciri Dönüşümü ve Endüstri 0 Rolü
 • Dijital Mikro Fabrikalar Yeni Nesil Fabrikalar mıdır?
 • Çeşitli Sektörlerde Endüstri 4.0 Uygulama Örnekleri
 • Endüstri 4.0 İnsan Kaynakları Politikaları: Yeni Meslekler, Mesleki Beceriler, Eğitim ve İnsan Kaynaklar Politikası
Kimler Katılmalı

Kurumların orta ve üst düzey yöneticileri, firma sahipleri, planlama -iş geliştirme profesyonelleri, dijital dönüşüm preofesyonelleri