EBEVEYNLER İÇİN DİJİTAL VATANDAŞLIK

Dijital Vatandaşlık: Modern Bir Ebeveynin Siber Çocukları Yetiştirme Rehberi
 • Çocuklarınızı İyi Bir Dijital Vatandaş Olmaları İçin Nasıl Eğitirsiniz?
 • Çocuğunuzun Dijital Kimliği ve İtibarı Nasıl Oluşuyor?

Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, makine öğrenme, yapay zekanı şekillendirdiği dünya çocuklarımızı ne kadar hazırlıyoruz? Dijital dünyaya hazırlamanın en önemli adımı çocuklarımıza dijital dünyada “iyi bir vatandaş” olmalarını öğretmektir.

Dijital vatandaşlık, dünya çapında tasarımcıların, yaratıcı düşünürlerin, problem çözücülerin çevrimiçi olarak bir araya geldikleri bir yerdir. Çocuklarımıza sorumlu ve pozitif bir dijital vatandaşlığı ve dijital vatandaşlık kültürünü öğretmemiz, çocuklarımızın ve insanlığın geleceği için en önemli görevimizdir. Ebeveynlerin dijital vatandaşlık hakkında bilgi sahibi olmaları ve çocuklara doğru davranış modellenebilme ve iyi bir dijital vatandaş olmayı öğretmeleri açısından önemlidir.

.Ebeveynler Seminerde Neler Öğrenecekler?

 • Dijital Vatandaşlık, Dijital Dünyada Vatandaş Olmak
 • Dijital Vatandaşlığın Dokuz Unsuru (dijital görgü kuralları, Dijital iletişim, Dijital okuryazarlık, Dijital erişim, Dijital Ticaret, Dijital Hukuk, Dijital Haklar ve Sorumluluklar, Dijital Sağlık ve Zindelik, Dijital Güvenlik)
 • Sosyal Sorumlu bir Dijital Vatandaş Nasıl Olunur?
 • Çocuğunuzun Dijital Kimliği ve İtibarı Nasıl Oluşuyor
 • Çocukların Çevrimiçi Dünyasına Nasıl Katılırsınız?
 • Dijital Vatandaşlık Becerileri
 • Çocuklarınızı İyi Bir Dijital Vatandaş Olmaları İçin Nasıl Eğitirsiniz?
 • Dijital Vatandaşlıkta Evdeki Ahlaki Standartların Önemi
 • Ebeveynler için 6 Dijital Vatandaşlık İpuçları

 yüzyıldaki ebeveynler olarak, çocuklarımızın hem geleceğindeki kariyer ve yaşamını belirleyen hem de tehlike dolu olan çevrimiçi dünyada onları yönlendirmenize yardımcı olmanız için sizi bu seminere katılımınızı önemsiyoruz.

Kimler İçin
 4-14  yaş grubu ebeveynleri              
Eğitim  süresi: 60 DK
Etkinlik Ücreti : 90 TRY