Bir Sayfa Seçin

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN TEMEL FİNANS SEMİNERİ

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN TEMEL FİNANS SEMİNERİ 

21 Nisan 2015 – Saat 19.00 – 20.45

Acistanbul.com ofisi Mecidiyeköy – İstanbul

                                                “Para önden gidip insana bütün yolları açar.” Shakespeare

Amaç :Kurumlardaki tüm yöneticilerin (orta ve üst kademe) temel seviye de olsa muhasebe, finans konularını bilmeleri kurumların rekabet gücünü, verimliliğini arttırdığı gibi yöneticinin kariyer yolculuğu içinde oldukça önemlidir.

Bu eğitime katılan finans ve muhasebe kökenli olmayan yöneticiler, kurumlarının finansal tablolarını anlayıp, yorumlayabilme, departmanlarında yapılan işlerin finansal tablolara yansıması konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitimci : Ahmet Sağlam, AC İstanbul Denetim Kurumsal Finansman Müdürü

Kimler Katılmalı; Kurumların orta ve üst kademe yöneticileri, yönetici adayları, proje yöneticileri, firma sahipleri

 Eğitimin İçeriği

 • Muhasebe nedir? Neden önemlidir?
 • Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri
  • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
  • Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeler
  • Yönetim Muhasebesi
 • Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri
 • Finansal tablo analizi
  • Yatay Analiz
  • Dikey Analiz
  • Rasyo Analizi
 • Uygulamalı örnekler
 • Finansman kaynakları
  • Faktoring
  • Leasing
  • Hisse senetleri
  • Tahvil & Bono
  • Türev ürünler
 • İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri
 • Finansal riskler ve yönetim teknikleri

Katılım ile ilgili bilgiler

Fiyatı : 50 TL, ücrete eğitim dokümanları ve katılım belgesi dahildir.

Kayıt : Katılım kayıt için, eğitimden en az 2 gün öncesi  akşamına kadar LCV verilmesi ve belirtilecek hesaba ödemenin yapılarak, dekontunun paylaşılması gerekmektedir.

İstanbul Academy etkinlik mekanını veya eğitmen(ler)i değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır. İptal durumunda öndenmiş ücretler bir (1) hafta içinde iade edilecektir.