Bir Sayfa Seçin

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN TEMEL FİNANS SEMİNERİ

Kurumlardaki tüm yöneticilerin (orta ve üst kademe) temel seviye de olsa muhasebe, finans konularını bilmeleri kurumların rekabet gücünü, verimliliğini arttırdığı gibi yöneticinin kariyer yolculuğu içinde oldukça önemlidir.