Bir Sayfa Seçin

İnsan Kaynakları (İK) Analitiği Sertifika Programı

İnsan Kaynakları (İK) Analitiği Sertifika Programı

 

 20-21 Ekim 2023 / 2 Gün / 10.00 – 16.00  / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

Eğitim Yürütücüleri:
– Levent Karadağ // 
Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı / Digital Transformation Strategist
– Dr. Derya Cihan Öksüzoğlu // HR Consultant, Trainer and Professional Coach
– Merve Altındoğan // HR Consultant, Trainer and Professional Coach

İK Analitiği, İK işlevindeki insan sermayesi yönetimi için birincil ölçümdür. İK analitiği, personel üretkenliğini ve performansını artırır. İK Analitiği verileri, bir işletmenin kazançlı ve kârsız yatırımlar arasında ayrım yapmasını sağlayarak gelecekte daha verimli çalışmasına olanak tanır.
İnsan sermayesi yönetimi alanı, geleneksel işe alım uygulamalarından çalışan gelişimi ve bağlılığına odaklanmaya doğru evrilmiştir. Çok sayıda araç ve teknikle, kuruluşlar artık işgücünü daha verimli bir şekilde yönetebiliyor.
İşletmelerin bu rekabetçi ortamda başarılı olabilmeleri için çalışanlarının çalışma ortamları hakkında ne hissettiklerini ve performanslarını hangi faktörlerin etkilediğini anlamaları gerekmektedir. Bu veriler, işe alma, ücretlendirme, eğitim ve karlılığı doğrudan etkileyen diğer faktörler hakkında karar vermek için kullanılabilir.
Şirketler karar vermek için verileri kullanarak ne kadar kazanabileceklerini fark ettikçe İK Analitiğine olan ihtiyaç da artıyor. Çalışanlarının becerilerini ve kişilik özelliklerini daha iyi anlayan işletmeler, iyileştirmeye ihtiyaç duydukları alanlara odaklanırken eğitim ve gelişime yaptıkları yatırımın getirisini en üst düzeye çıkarabilirler.
İK Analitiği aynı zamanda en iyi yetenekleri işe almak, kilit çalışanları elde tutmak ve onların kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak isteyen kuruluşlar için de gereklidir. Çalışan bağlılık düzeylerini izlemenize ve yüksek stresli veya düşük moralli alanları belirlemenize olanak tanır, böylece bu sorunları çözmek için uygun adımlar atılabilir. Bu, çalışanlarınızın işyerinde mutlu ve üretken kalmasına yardımcı olabilir.
Ayrıca İK analitiği, bir çalışanın Facebook veya Twitter gibi sosyal medya sitelerinde ne kadar zaman harcadığını belirlemenize yardımcı olabilir, böylece iş performanslarına müdahale etmeden çevrimiçi aktivitelerini daha iyi izleyebilirsiniz.

FAYDALARI

•    İK becerilerinizi geliştirin ve bilginizi bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz.
•    Kuruluşunuzda son teknoloji bir insan analitiği işlevi geliştirmeyi öğrenin ve somut bir eylem planı elde edilmesi
•    Kuruluşunuzun geleceğe hazır olmasına yardımcı olacak pratik ve analitik teknikler ve veriye dayalı içgörüler oluşturulması
•    İş zorluklarınızı çözmek için verileri nasıl kullanacağınızı öğrenilmesi
•    Belirli bir kuruluşta/sektörde çalışan davranışını, memnuniyetini ve yıpranma modelini anlayın
•    Endişe verici sorunları ele almak için stratejileri oluşturulması
•    Kaliteli personeli çekmeyi ve elde tutmayı öğrenin
•    Verileri verimli araçlarla analiz ederek kurumsal maliyet ve giderlerden tasarruf edin
•    Çalışanlardaki beceri boşluklarını öğrenerek, eğitin ve organizasyonel hedefe ulaşmak için doğaçlamaya yardımcı olun
•    İK yöneticileri daha iyi ve hızlı kararlar alabilecektir.
•    Kuruluşun İK Müdahaleleri için etkili iş senaryoları olacaktır.
•    Kuruluşun arzuladığı kültürü geliştirmek ve sürdürmek
•    Her departman, hedefleri organizasyonun hedefleriyle uyumlu olan yetkin çalışanlara sahip olacaktır.
•    Çalışanlar yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek ve pazar değişiklikleri hakkında güncel bilgiler alabilmesi
•    Gerçek potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olan gelişim programları oluşturarak çalışanları teşvik edilmesi

İçerik:

Modül 1: İK Analitiğine Giriş
•    İK Analitiği nedir?
•    İK Analitiği, iş gücü analitiği ve insan analitiği arasındaki fark
•    İK Analitiğinin Önemi
•    Analizin önemi, ölçüm odaklı analiz
•    İK Analitiğinin Faydaları


Modül 2: İK Analitikleri Tarafından Ölçülen Metrikler
•    Çalışan bazında gelir üretimi
•    Bir çalışanı eğitmek için gereken maliyet
•    Eğitim verimliliği
•    Çalışan deneyimi ve devir hızı
•    Bağlılık ve devamsızlık
•    İşe alım matrsinin anlaşılması


Modül 3: İK Analitik Araçlarının Gerektirdiği Veriler
•    Veri kaynaklarının belirlenmesi
•    Çalışan görev süresi
•    İşçi maaşı
•    Eğitim gereksinimi
•    Performans değerlendirme
•    Yetkin ve yüksek performanslı çalışanlar
•    Herhangi bir çalışana uygulanan disiplin işlemi
•    Çalışan başına gelir veya işe alma maliyeti
•    Çalışan özgeçmiş kontrolü
•    Geçmişte veya işyeri dışında çalışan davranış modeli


Modül 4: İK Analitiği Süreci
•    Örgütsel hedefi anlamak
•    Metriklerin kuruluş hedefleriyle uyumunu belirlemek
•    Verilerin toplanması ve analiz edilmesi
•    Kuruluş üzerindeki etkiyi değerlendirmek için verileri parçalama
•    Değişiklik yapmak için politika ve prosedürleri yeniden gözden geçirmek
•    Veri kaynaklarının belirlenmesi
•    Verilerin toplanması
•    Veri doğrulama
•    KPI Dashboard Analizi
•    İK KPI Karne Analizi
•    Performans değerlendirmesinin tahmin edilmesi
•    Performans karnesi


Modül 5: İK Analitiği Döngüsü
•    Kişi analizi döngüsü
•    Ekipleri oluşturmak ve duyarlı hale getirmek
•    Koçluk yaparak ve ilerlemeyi izleyerek analitik bir kültür yaratılması
•    İK Analitiklerini küçük projelerde uygulaması
•    İK analitiği çözümlerini tamamlama


Modül 6: İK Analitiğinin Faydaları
•    Kuruluşun amacına ulaşmak için açık ve yetkin personel alımını sağlanması
•    Çalışan davranışını ve bağlılığını izlenmesi
•    Çalışan performansını ve memnuniyetini artırılması
•    Devir hızını azaltılması
•    Çalışan potansiyelini artırmak için yenilikçi fikirler ortaya koyulması


Modül 7: İşe Alım Metrikleri Analiz Etme 
•    İşe alım matrisinin anlaşılması
•    Veri kaynaklarının belirlenmesi
•    Verilerin toplanması ve verilerin doğrulanması
•    Yönetim bilgi sisteminin hazırlanması
•    İşe alım matrisi analizini gösterilmesi
•    İşe alım hunisini analiz edilmesi
•    İşe alım maliyetini analiz edilmesi
•    Doldurma oranı, kiralama süresi, kiralama başına maliyet


Modül 8: İK Analitiği için Zorluklar
•    Toplanan verilerin uygun şekilde tanımlanması ve karakterize edilmesi 
•    Kaliteli ve doğru miktarda veri toplama
•    İK Analitik araçlarının kullanımına yönelik eğilimin olmaması
•    Yetersiz yazılım ve araçlar yetersiz ve eksik sonuca yol açar


Modül 9: İK Analitiklerinin zorluklarını ele alma
•    İK Analitik’ten başarıyla yararlanan kuruluşlardan ve liderlerden öğrenilmesi
•    Hangi zorluklarla karşılaşabileceğinizi proaktif olarak tahmin edin ve çözümleri belirlenilmesi
•    Politikaları yeniden gözden geçirin ve kurumsal başarı için tekerleği yeniden icat edilmesi


Modül 10: İstatistiksel Araçlar
•    İstatistiksel araçlar nedir?
•    İstatistiksel araçların önemi
•    Farklı istatistiksel araç türleri
•    Power BI araçları
•    Power BI aracı – nasıl kullanılır?
•    IK analitiğinde excel kullanımı
•    İK analitiğinde sql kullanımı

Modül 11: Ismarlama ihtiyaçlarınızı karşılayacak doğru araçları belirleme
•    Başarılı kuruluşların kullandığı yaygın olarak kullanılan araçlardan/teknolojilerden bazılarına bakış
•    Doğru aracı seçmek için bütçenizi ve kurumsal hedeflerinizi göz önünde bulundurulması
•    Yaygın olarak kullanılan İK Analitiği araçları  


Kim katılmalı?
Liderler ve Yöneticiler, İK personeli, Bölüm Yöneticileri, İK uzmanları, İşe Alım Uzmanları, İşe Alma Yöneticileri, Bağımsız danışmanlar, İnsanları işe alan kurumsal profesyoneller, İK alanına geçmek isteyen analistler, iş dünyasındaki politika yapıcılar

İçe

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 1.750 TL+ KDV %20 olup, 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

İnteraktif, Soru – Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

www.wesorganizasyon.com

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

İstanbul Academy