İnsan Kaynakları ve Yapay Zeka, ChatGPT

HR Uygulamalarında ChatGPT Kullanımı, 1 Gün / 10.00 - 16.00 / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

İnsan Kaynakları ve Yapay Zeka

1 Gün / 10.00 – 16.00  / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

ChatGPT, insan dilini anlayabilen ve ona yanıt verebilen son teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı bir dil modelidir. İnsan Kaynakları alanında, görevleri otomatikleştirmek, karmaşık görevleri parçalara ayırmak ve yönetim süresini kısaltmak, çalışan desteği sağlamak, işe alım süreçlerine yardımcı olmak ve İK analizlerini geliştirmek için ChatGPT’den yararlanılabilir. 
Eğitmen liderliğindeki bu canlı eğitim (çevrimiçi), İK süreçlerini kolaylaştırmak ve karar almayı geliştirmek, İK’nin verimliliğini ve katma değer yeteneğini arttırma konusunda ChatGPT’nin gücünü en üst düzeye çıkarmak, İK’nin teknolojik dönüşümlere liderlik etmesini isteyen İK profesyonellerine yöneliktir.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar şunları yapabilecektir:

•    Yapay zeka destekli ChatGPT teknolojisini etkili bir şekilde kullanacaklar.
•    ChatGPT’nin temellerini ve İnsan Kaynaklarındaki uygulamalarını anlayacaklar.
•    Sık sorulan soruları yanıtlamak ve çalışanlara destek sağlamak gibi İK görevlerini otomatikleştirmek için ChatGPT’yi kullanacaklar.
•    Aday eleme ve mülakat yardımı da dahil olmak üzere işe alım süreçlerinde ChatGPT’yi uygulayacaklar.
•    İK analitiği ve çalışan verilerinden içgörü elde etmek için ChatGPT’yi kullanmasını öğrenme.
•    ChatGTP’yi İK operasyonlarına entegre etme, iletişim süreçlerini kolaylaştırma, yanıt verme ve problem çözme hızını artırma, çalışanların katılımını artırma ve etik anlayışı anlama gibi beceriler kazanacaklardır. 
•    Ayrıca yapay zeka ile ilgili riskleri ve zorlukları ele almayı ve azaltmayı, yapay zeka botlarını İK gereksinimlerine göre özelleştirmeyi ve maksimum verimliliği sağlamak için yapay zekanın performansını izlemeyi öğrenecekler. 

Eğitimin  Formatı
•    İnteraktif dersler ve tartışmalar.
•    Uygulamalı alıştırmalar ve pratik oturumlar.
•    Canlı gösterimler ve ChatGPT’nin İK senaryolarında uygulanması.
•    Açıklamalar ve problem çözme için Soru-Cevap oturumları.

İçerik:

GİRİŞ
•    ChatGPT nedir ve nasıl çalışır?
•    İnsan Kaynakları için ChatGPT’ye Genel Bakış
Çalışan Desteği için ChatGPT
•    ChatGPT kullanarak çalışan desteğini otomatikleştirme
•    Sık sorulan soruların ve genel İK sorgularının ele alınması
•    İK’ya özel yanıtlar için ChatGPT’yi özelleştirme
•    Çalışan anketleri ve duygu analizleri oluşturmak.
•    Kişiselleştirilmiş kariyer gelişim planları geliştirmek.
•    Kapsamlı Oryantasyon ve SSS
•    Ortak Sorgular için İK Kendi Kendine Yardım Sistemi
•    İşyerindeki Çatışmaların Ele Alınması ve Çözümü
•     Sağlıklı Yaşam ve Çalışan Yardımı: Çalışan Refahını Teşvik Etmek
İşe Alım için ChatGPT
•    Aday taramasına ve seçimine yardımcı olmak için ChatGPT’yi kullanma
•    Röportaj sorularının derlenmesi.
•    ChatGPT ile otomatik mülakatlar yürütme
•    Aday katılımı ve geri bildirim için ChatGPT’den yararlanma
İK Analitiği için ChatGPT
•    İK verilerini ChatGPT ile analiz etme
•    Çalışan verilerinden içgörü ve kalıpların çıkarılması
•    Tahmine dayalı İK analitiği için ChatGPT’yi kullanma
•    İK Analitiği İçin Excel ve Power BI formulleri oluşturma
Performans Yönetimi için ChatGPT
•    Çalışan Gelişimi için Kişiselleştirilmiş Fırsatlar
•    ChatGPT ile performans yönetimi süreçlerini iyileştirme
•    ChatGPT aracılığıyla geri bildirim ve koçluk sağlama
•    Performans değerlendirmesi ve hedef belirleme için ChatGPT’yi kullanma
•    Geribildirim ve Hedef Belirleme Rehberi
•    Yetenek Yönetimi: Yüksek Potansiyelli Çalışanların Belirlenmesi
Etik Hususlar ve En İyi Uygulamalar
•    İK uygulamalarında ChatGPT’nin etik kullanımını sağlamak
•    İK kararlarında önyargıların ve adaletin ele alınması
•    ChatGPT’yi İK iş akışlarına dağıtmak ve entegre etmek için en iyi uygulamalar
Gelecekteki Gelişmeler ve Trendler
•    İK’da ChatGPT’nin gelecekteki potansiyelini keşfetmek
•    Yapay zeka ve NLP’deki İK ile ilgili gelişmelere ayak uydurmak
IK Profesyonellerinin İK Yönetiminin Üretkenliğini Arrtırabileceği Yapay Zekaya Sorabileceği 30 Soru
Hedef Kitlesi 
•    Çalışanların endişelerini ele alma becerilerini geliştirmek isteyen İK Profesyonelleri.
•    İK operasyonlarında yapay zeka teknolojilerinden yararlanmayı amaçlayan İK Yöneticileri.
•    Yapay zeka tabanlı sohbet araçlarını keşfetmeye ilgi duyan İK uygulayıcıları.
•    Çalışan iletişiminde yanıt süresini ve verimliliği artırmak isteyen İnsan Kaynakları ekipleri.
•    Yapay zekayı günlük operasyonlarına dahil etmek isteyen kurumsal İK departmanları.

Eğitim Yürütücüleri:

– Levent Karadağ // Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı / Digital Transformation Strategist
– Merve Altındoğan // HR Consultant, Trainer and Professional Coach

İstanbul Academy