İleri Excel Eğitimi:

Amaç:

Katılımcıların raporlama becerilerini geliştirmek, grafikler ve özet tablolar ile etkili rapor sunumları hazırlayabilmek, formüllerle özet raporlar hazırlayabilmek, excel veri analiz araçlarını etkin olarak kullanabilmek

Katılımcı Profili:

İş hayatında çalıştığı departmanla ilgili rapor üreten, takip listeleri hazırlayan, verileri kontrol ederek doğrulama gerçekleştiren ve diğer birimlerle bilgi alışverişinde bulunan tüm çalışanlar.

İçerik:

 1. Biçimlendirme
 • Hücreleri isimlendirerek kullanma
 • Koşullu biçimlendirme işlemlerini kullanarak işlem tablolarında görünüm ve denetimin arttırılması
 • Otomatik biçimlendirme kullanarak daha görsel ve kullanılışlı tablolar hazırlamak

 

 1. Metin Dosyalarını içerik aktarmak
 • Metin dosyalarını Excel’e aktarırken virgül, boşluk, ya da sekme ile sınırlandırmak

 

 1. Görüntülemek
 • Sıra / ya da sütun başlıklarını dondurmak
 • Sıra / ya da sütunları saklamak/açığa çıkarmak
 • İşlem tablolarını saklamak / açığa çıkarmak

 

 1. Çizge ve Grafikler
 • Dairesel çizge dilimlerinin açısını değiştirme
 • Çizge eksen numaralarını ya da metni biçimlendirmek
 • Bir çizgedeki başlık, gösterge ya da metni biçimlendirmek
 • Bir çizgedeki başlık, gösterge ya da veri etiketlerini yeniden konumlandırmak
 • Dairesel bir çizimdeki bütün kesimleri ayırmak
 • Bir çizgedeki veri serisini silmek
 • Tanımlanmış veri serileri için çizge türünü değiştirmek
 • İki boyutlu bir çizgede sütun ve çubuklar arasındaki boşluğu genişletmek
 • İki boyutlu bir çizgeye bir görüntü eklemek

 

 1. İşlem tablolarında “alt toplam” özelliklerini kullanmak

 

 1. Özet Tablo (iki boyutlu tablolar oluşturmak)
 • Çok alanlı veriler ile alanlara göre kırılımlı çapraz tablolar oluşturmak
 • Çok kapsamlı verileri; analiz, denetim, kontrol amacıyla iç içe kırılımlı
 • (Grup, bölüm, birim, unvan, vs.) tablolara dönüştürmek.
 • Özet tabloları grafiğe dönüştürmek.

 

 1. Koruma ve Güvenlik
 • Bir işlem tablosunu şifreyle korumak / açmak
 • Bir işlem tablosundaki belirtilmiş hücreleri şifreyle korumak / açmak
 • Bir işlem tablosunda belirli hücrelere şifreli giriş yapılmasını sağlamak
 • Bir hesap çizelgesine şifre koruması eklemek
 • Bir hesap çizelgesinden şifre korumasını kaldırma

 

 1. Sıralama/sorgulama/süzme
 • Çoklu sütunlarla veri sıralamak
 • Gelişmiş sorgu/filtreleme seçeneklerini kullanarak, karmaşık seçeneklerle tablolardan istenilen kayıtları kısa zamanda bulmak
 • Var olan teknikleri kullanarak çok veya tek kriterli sorgulama oluşturmak
 • Gelişmiş sorgulama ve süzme teknikleri kullanmak

 

 1. Şablonlar
 • Kişi, departman ve kurum genelinde çok kullanılan tabloların şablonlarının oluşturularak, zaman, kalite ve verimlilik sağlama

 

 1. Kurumlarda Verimlilik Sağlayan Fonksiyonlardan Örnekler
 • Tarih ve Saat Fonksiyonları
 • Metin Fonksiyonları
 • Finansal Fonksiyonlar
 • Matematiksel Fonksiyonlar
 • Mantıksal Fonksiyonlar
 • Arama ve Başvuru Fonksiyonlar
 • Bilgi Fonksiyonları

 

 1. Senaryo ve Sürümler
 • Tanımlanmış göze erimlerinden senaryo ve sürümler yaratmak
 • Sürüm raporu ya da senaryo özeti yaratmak
 • Hedef ara ile istenilen sonuçlara ulaşma
 • Çözücü ile istenilen sonuçlara ulaşma
 • Çözücüye kısıtlamalar eklemek

 

 1. Denetleme
 • İşlem tablosunda önceki gözeleri izlemek
 • İşlem tablosunda bağımlı gözeleri izlemek
 • Bir işlem tablosunda bütün formülleri görüntülemek ya da bütün formüllerin yerlerini görüntüleme
 • İşlem tablosu açıklamalarını eklemek ya da kaldırmak
 • İşlem tablosu açıklamalarını düzenlemek

 

 1. Makrolar
 • Basit bir makro kaydetmek
 • Bir makroyu çalıştırmak
 • İşe veya kuruma özgü olarak araç çubukları oluşturmak
 • Çalışma sayfalarını belirli menüler altında toplayarak, Excel’i verimli kullanma

 

 1. Veritabanları

 

 1. Listeler