Bir Sayfa Seçin

İNOVASYONUN ANATOMİSİ

Katılımcıların uçtan-uca yenileşimi hayata geçirmelerini ve kritik başarı faktörlerini anlayarak kendi yol haritalarını geliştirmelerini sağlayacak bir eğitimdir.

 

Yenilenme, genelde darboğaz ve tıkanmışlık dönemlerinin ürünüdür. Örneğin, Sanayi Devrimi, kurumların kendilerini yenilemeleriyle tetiklenmiş, aynı nedenle de başarıya ulaşmıştır. İngiltere’de önce su değirmenleri, ardından da buharla çalışan motorlara sahip yeni makinelerin kullanımı pamuklu giysi üretiminde çığır açtı. Pamuk üretimindeki mekanizasyon, öncelikle tekstilde, daha sonra diğer endüstrilerde işçilerin üretkenliğini de ciddi miktarda yükseltti. Yeni fikirlerine hız kazandırmak isteyen iş adamları ve girişimciler sayesinde gelişen inovasyon, teknolojik yenilenmeye ve ekonomideki kökten değişime ivme kazandırdı.

Bir yandan teknolojinin tetiklediği yenilikleri benimserken, öte yandan da yeni fikirler geliştirme olayı Atlantik’in diğer yakasına, Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar sıçradı. 1623 yılında, fikrî hakların korunmasını sağlayan patent sistemi İngiliz Parlamentosu’nda kabul edilerek, sistemli hale getirildi. Amerika’da ise, seçkin ya de zengin kitleden bağımsız olarak, çarpıcı biçimde, her türlü kökenden patent alımının söz konusu olduğu gözlemlendi. Mesela, fonogram ve ampulün mucidi, daha sonra General Electric’in kurucusu olan Thomas Edison da bu dönemin yenilikçilerindendir.

Ve artık günümüzde, artan nüfusun, daralan ekonomilerin, düşen kârların ve daha nice sebebin dünyamızı getirdiği nokta, yenileşimi kaçınılmaz, hatta elzem kılmıştır. 1990’ların ortalarında ‘ana akım’ halini alan World Wide Web (www), yenilikçiliğin ortaya çıkmasında, hızlı yayılmasında ve benimsenmesinde en önemli ortam oldu.  www, 1989-1992 arasında, İngiliz yazılım mühendisi Tim Berners-Lee tarafından, CERN’de çocuklukta kullandığı ansiklopedilerden esinlenerek ‘hipertext defter’ oluşturmak amacıyla tamamen bağımsız biçimde çalışırken tasarlanmıştı. Bizler, internet ortaya çıktığında, işin bugün vardığı konuma uzanacağını tahayyül bile edemezdik.

Peki, ‘yenileşim’ (inovasyon) nedir? Akademik ve teknik ifadeler kullanmadan, en yalın haliyle ve hayatın her alanı için geçerli olacak şekilde Scott Anthony tarafından yapılan tanım: ‘Etki yaratan farklı bir şey geliştirme’.  Seminerimizde, başarılı bir inovasyon yolculuğunun gereksinimlerini irdeleyeceğiz:

  • Yenileşim, bilişsel düzeyde başlar.
  • Bağlantıları kurabilen kazanır.
  • Yenileşim, yaratıcı düşünceye gereksinim duyar.
  • Yaratıcı düşünce öğrenilebilir.
  • Yenileşim, gelişimci zihniyetle beslenir.
  • Yenileşim, bir dönüşüm sürecidir.
  • Yenileşim, sabır ister.
  • Etki yoksa, yenileşim de yoktur.

Ortak Düşünce ve Katılımcılık Kültürü

Uçtan-uca yenileşimi hayata geçirmek isteyen ve kritik başarı faktörlerini anlayarak kendi yol haritalarını geliştirmek isteyen tüm yöneticiler.