Yapay Zeka İnsan Kaynakları Zirvesi

HR/Revolutions’23  

“İK’nın Geleceği: Yapay Zeka ve Dijitalleşmeyle Yeniden Doğuş” 

Web Summit 

Program Tasarım: Dijital Dönüşüm Platformu

7 Aralık 2023  – 09.30-17.00 / Online ZOOM

İK’nın Geleceği Burada: “Dijitalleşmeyle İK’nın Sınırlarını Zorlayın!”, “Yapay Zeka İle İK’nın Yeniden Doğuşunu Kutlayın!”

Konuşmacılar:

•    Levent Karadağ // Summit Chairman / Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı / Digital Transformation Strategist

•    Celal Toprak // Summit Chairman / YAPDER  Başkanı
•    Agna Zeynep Beyhan // Technology Program Manager / Equinix – London
•    Altuğ Örnek // Align Consulting Founder / Organization Design I HR Transformation I Leadership Capability Development

•    Artemiz Güler // Engage and Grow Coach // Human Resources Consultant
•    Arzu Saraç // TÜYAP Fuarcılık / Deputy General Manager

•    Beyza Toksoy // Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi

•    Dilek Şenol Özçakar // Bulutistan İnsan Kaynakları Müdürü

•    İlkay Öztürk // Infinity E-Learning / CEO
•    Merve Altındoğan // HR Consultant, Trainer and Professional Coach
•    Mine Alptekin // İPEKYOL Grup / Human Resources Director

•    Mine Kocadağ Dedekoca // Founder Happy Work Studio / Founding Member Remote-First Institute 

•    Okan Dedeoğlu // Storyteller / Dedeoğlu Group Chairman of the Board

•    Özlem Helvacı // EasyHR Managing Partner / OHD Consulting Owner / NGO Leader / Mentor
•    Pınar Erdoğan // DORUK / Human Resources Director / Board Member
•    Seda Erzen // SooHR / HR Business Consultant / PCC Team Coach, Leader Coach and Career Coach, Mentor, Trainer, Lead Network Turkey

•    Selin Alara Örnek // AI 4 Good Advocate / AI & ML Developer / Robot Enthusias
•    Tuba Nur Adatepe // KAZANCI HOLDING / Human Resources Assistant Manager

Kapsam:

Zirvenin Amacı “İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Zirvesi, dijital çağın sınırlarını zorlayarak İK’nın geleceğini keşfetmek isteyen meraklı zihinleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu etkinlik, yapay zeka ve dijitalleşmenin İK’daki rollerini, sadece teorik olarak değil, aynı zamanda pratik ve yenilikçi yaklaşımlarla da ele alarak, katılımcılara bu konularda yeni perspektifler kazandırmayı amaçlamaktadır.”
“Bu zirve, İK’nın dijital dönüşüm yolculuğunda nelerin mümkün olduğunu görmek isteyenler için bir vizyon sunuyor. Yapay zeka’nın İK’da nasıl bir devrim yaratabileceğini, dijital araçların çalışan katılımını nasıl artırabileceğini ve bu sürecin etik ve kültürel boyutlarını keşfetmek için bir platform sunarak, katılımcıları bu heyecan verici dönüşümde aktif bir rol almaya teşvik ediyor.”

Key Topics:

•    Dijital Dönüşümün İK’ya Devrimi: Geleceğin İK Trendleri ve Dijitalleşme Süreci.
•    Yapay Zeka ile İK’nın Dönüşümü: Otomatik Mülakatlar, CV Değerlendirmeleri ve Yetenek Analizleri.
•    Çalışan Bağlılığında Dijital Çağ: Dijital Araçlarla Katılımı Artırma ve Çalışan Deneyimini Kişiselleştirme.
•    Yapay Zeka’nın İK’daki Gücü: Yetenek Yönetimi, Performans Değerlendirmeleri ve İş Sağlığı.
•    Veriyle Güçlenen İK: İK Analitiği, Veri Okuryazarlığı ve Veriye Dayalı Stratejik Kararlar.
•    Hibrit Çalışma Ortamının Yönetimi: Dijital Araçlar ve Hibrit Çalışma Modelleri.
•    İK Süreçlerinde Otomasyon: İK İşlemlerini Dijitalleştirme ve Otomatikleştirme.
•    Yapay Zeka ve Çalışan Deneyimi: Kişiselleştirilmiş Çalışan Yolculukları ve İlişkileri Yönetme.
•    İK’da Kültürel Dönüşüm: Dijital Dönüşümle İK Kültürünü Yeniden Tanımlama.
•    Teknolojik Yenilikler ve İK: Dijitalleşen Süreçlerin Avantajları ve İK’da Yenilikçilik.
•    İK Etiği ve Yapay Zeka: Gizlilik, Etik ve Yapay Zeka Kullanım Kuralları.
•    Dijital Liderlik: Dijital Dönüşümde Liderlerin Rolü ve Eğitimi.
•    Yapay Zeka Destekli Eğitimler: Çalışanların Yeteneklerini Geliştirme ve Sürekli Öğrenme.
•    ChatGPT ve GPT-4’ün İK’daki Yeri: Otomatik Yanıtlar, Mülakat Değerlendirmeleri ve Eğitim Modülleri.
•    Dijitalleşme ve Çalışan Katılımı: Çalışanların Dijital Araçlara Tepkisi ve Katılım Stratejileri.
•    İK’da Veri Kültürünün Oluşturulması: Veriye Dayalı Karar Verme ve Stratejik Planlama.
•    Yapay Zeka ve İşyeri İlişkileri: Çalışanlar Arası İlişkilerin Yönetimi ve İşbirliği.
•    İK’nın Dijital Dönüşümdeki Rolü: Dijitalleşme, İK Stratejileri ve İK’nın Geleceği.
•    Yapay Zeka ve İşe Alım Süreçleri: Otomatik CV Değerlendirmeleri ve Yetenek Değerlendirmeleri.
•    Dijitalleşme ve İşe Alım: İşe Alımda Dijital Araçların Kullanımı ve Yenilikçi Yaklaşımlar.
•    ChatGPT ile Çalışan Katılımı: Anında Soru Yanıtlama ve Çalışan İletişimi.
•    GPT-4 İle İK Analitiği: Veriye Dayalı Raporlar ve İnsights.
•    ChatGPT ve İK Politikaları: Otomatik Politika Güncellemeleri ve Bildirimler.
•    GPT-4 ve İşyeri İlişkileri: Çalışan İlişkileri Yönetiminde Yapay Zeka’nın Rolü.
•    ChatGPT İle İK Stratejileri: Yapay Zeka Destekli İK Strateji Oluşturma.
•    GPT-4 ve Sürekli Öğrenme: Çalışanların Eğitim ve Gelişimine Yapay Zeka’nın Katkısı. 
•    Dijital Dönüşümde İK’nın Zorlukları: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
•    Yapay Zeka ve İK’da Sürekli Öğrenme: Eğitim ve Gelişim Stratejileri.
•    ChatGPT İle Çalışan Eğitimi: Yapay Zeka Destekli Eğitim Modülleri.
•    GPT-4 ve İşe Alım Süreçleri: Otomatik CV Değerlendirmesi ve Öneri Sistemleri.
•    Dijital İK Süreçleri: İnsan Müdahalesi İhtiyacını Dengelemek ve Otomasyon.
•    Yapay Zeka ve İK’da Sürekli Öğrenme: Çalışanların Eğitim ve Gelişimine Katkı.
•    İK’da Yenilikçilik: Teknolojik Yeniliklerin Önemi ve Uygulamaları.
•    Yapay Zeka ve İK Etiği: İK’nın Etik ve Gizlilik Sorumlulukları.
•    Dijital Dönüşüm ve İK Stratejileri: İK’nın Geleceğini Şekillendirme ve Yenilikçi Yaklaşımlar. 

    Yapay Zeka Platformu
    Dijital Dönüşüm Platformu
    İstanbul Academy
    BSP Group