Dijital Dönüşüm Zirvesi

İK YÖNETİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİ, ARAÇ ve TAKTİKLER

“İnsan Analitiği, Çalışan Deneyimi, Yapay Zeka,

Arttırılmış Gerçeklik ve Ötesi……”

SUCCESS STORIES, TRENDS, PRACTICES, EXPERIENCES
Yeni Nesil Teknolojiler – Sektörel Başarı Modelleri
10 Aralık 2022 / 09.30 – 17.30 / Online ZOOM

Amaç: “İK Yönetiminde Dijital Dönüşüm Zirvesi”, insan kaynakları yönetiminde dijital dönüşümün strateji, araç ve taktiklerini ele alarak, yeni nesil teknolojilerin çalışan deneyimi, insan analitiği, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda nasıl uygulanacağını katılımcılara göstermeyi amaçlamaktadır. Zirve, İK profesyonellerine dijital çağda karşılaşacakları fırsatlar ve riskler konusunda bilgi vererek, katılımcıların dijital dönüşüm süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.
Konuşmacılar:

– Levent Karadağ // Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı  // Zirve Koordinatörü 
– Arzu Saraç // TÜYAP //Genel Müdür Yardımcısı
– Artemiz Guler// Engage and Grow Coach // Human Resources Consultant
– Bahar Önderol // Önderol Coaching Company // Career Coach, Executive Coach and Leadership Trainer
– Cengiz Işık // Uludağ Elektrik Dağıtım // Human Resources Director 

– Çiğdem Şener // Alfa Dünya Turizmi Derneği Kurucu Başkanı 
– Fatih Sinan Yılmaz// ULAK, Uluslararası Akreditasyon // Genel Başkan
– Gamze Ağca Dönmez // DeFacto / Culture Transformation Director – CEO Advisor 
– Meral Geyikçi // Vedubox ETGİ Grup Pazarlama Yöneticisi

– Merve Altındoğan // Human Resources Profesyoneli
– Mine Alptekin, PhD  // Ayaydın-Miroglio Group  // Human Resources Director 
– Osman Circi // İDE BİLİŞİM  // Genel Müdür
– Pınar Erdogan   // Doruk // Human Resources Director Board Member 
– Sezgi Tüfekçioğlu // İNNOVA // Academy Manager

Anahtar Konular:

•    İşletme Çapında Dönüşüm İçin Bir Öğrenme ve Geliştirme Stratejisi Oluşturma
•    Dijital Çağda İnsan Kaynaklarını Bekleyen Fırsatlar ve Riskler
•    İK’dan Dijital Dönüşüme Yolculuk: Dijital Zihniyet ve Dijital Değişimin Gerçekliği
•    Çevik İK: Kültürel Dönüşüm, Dijital Öğrenme, Çevik Organizasyonlar, Çevik Liderlik
•    Kültür Dönüşümünde IK Profesyonellerinin ve Liderlerin Rolü
•    Yetenek Yönetimi, Yetenek Kıtlığı, Dijital Göçebe Politikaları
•    Sürdürülebilirlik Çağında: Çalışan Deneyim Tasarımı ve Bağlılığı
•    Hibrit Çalışma Ekosistemi ve Kültürü
•    Çalışanların Dijital Dönüşüme ve Dijital Olgunluğa Adaptasyonu
•    İk’da Veri Analitiğinin (İş Gücü Analitiği, İK Analitiği, Yetenek Analitiği, İnsan Analitiği) Kullanım Alanları ve Stratejik İç Gücü Planlamasında Rolü.  
•    Yapay Zekâ (AI) ve İK Uygulamalarına Etkileri, AI’ın Yaygın İK Kullanım Alanları
•    İK’da RPA (Robotik Otomasyon Süreç Yönetimi): İşe Alma, Performans Yönetimi Çok Sayıda Manual Görevi Otomatikleştiriyor. 
•    Metaverse’de İK ve En İyi Uygulama Örnekleri – Hangi İK Süreçleri Önce Dönüşecek?
•    AR ve VR Teknolojiler, Metaverse Kurgusunda İK Departmanına Ne Tip Faydalar Sağlayabilir? 
•    İnsan Kaynakları İçin IoT: Çalışan Sağlığı, Daha İyi İşe Alım, Gelişmiş Çalışan Verimliliği, İşyeri Konforu, 
•    İnsan-Makine Ekip Oluşturma Yöneticisi / Robot Ekip Koordinatörlerinin Yetiştirilmesi, Sorumluluk ve Hukuksal Alanları 
•    Davranışın İnterneti (IoB) İle 24 Saat İzlenmeye Hazır Mısınız?
•    Oyunlaştırılmış Bir Oyunla Genç Yetenek Nasıl Çekilir?
•    Yeni Nesil Z Kuşağını İşe Alma ve Çalışan Bağlılığı 
•    Oyunlaştırılmış Bir Oyunla Genç Yetenek Nasıl Çekilir?
•    İşletme Çapında Dönüşüm İçin Bir Öğrenme ve Geliştirme Stratejisi Oluşturma
•    IK’nın Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Uluslararası Akreditasyonun Önemi 
•    Kayıtlı Elektronik Posta, E-İmza, Zaman Damgası Uygulamalarının İş Verimliliği Arttırma, Maliyetten Tasarruf ve Hukuksal Problemlerin Çözümünde Kullanımı 

    Yapay Zeka Platformu
    Dijital Dönüşüm Platformu
    İstanbul Academy
    BSP Group