Bir Sayfa Seçin

İşin Aslı `YÖNETİŞİM`

İşin Aslı `YÖNETİŞİM`

Değişimden yana olan gelceği yaratmayı hedeflemiş, yönetim süreçlerine hakim, büyük resmi görebilen yöneticiler yetiştirmek.

• Rekabet Gücü Analizi ve İş Stratejisi
• Yönetim ve Organizasyon Tasarımı
• Organizasyonlarda Davranış ve İK Yönetimi
• Operasyon ve Süreç Yönetimi
• Bütünleşik Pazarlama İletişimi
• Proje Yönetimi ve Planlaması
• Tedarik Zinciri Yönetimi
• Yöneticiler İçin Veriye Dayalı Karar Verme
• Yöneticiler İçin Bilişim
• Yöneticiler İçin Finans