Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim

Amaç: Sürekli gelişme, sürekli öğrenmeyi gerektirir. Değişen ve gelişen sorunlar dünyasında çözüm üretecek olanlar, iyi eğitilmiş nitelikli kadrolardır. Öncelikli olan işletmedeki bireylerdir. Gelişme bireyin farkındalığı ile başlar.

• Yazışma Teknikleri
• Hedef Belirleme ve Sonuç Alma
• Hipnotik Yazım Tekniği
• Sözlü ve Yazılı Raporlama Teknikleri
• İletişim Becerilerini Geliştirme
• Etkili Konuşma ve Dinleme
• Etkili telefon görüşmeleri
• Zaman yönetimi
• Sunum Becerileri
• İş Yaşamında Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
• Etkili Beden Dili