Bir Sayfa Seçin

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 

– Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

 

–  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

DESTEK UNSURLARI
Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.
 
Proje Süresi
En az 6
En Fazla 36 Ay
(+6) Ay
Destek Üst Limiti
Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı
1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

KOBİGEL 2016-03 Bilişim Teknolojileri KOBİ’LERİNİN Geliştirilmesi Proje Teklif Çağrısı:

1.Kimler Katılabilir:

NACE REV.2 Sınıflamasına Göre;

 • 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • 62 Bilgisayar Programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
 • Bölüm ve Grubunda faaliyet gösterip,
 • 01.2016’dan önce kurulmuş olan
 • 2015 yılı mali verilerine göre net satış hasilatı en az 100.000 TL olan ve Bilanço hesabı Esasına göre defter tutan,
 • 2014-2015 yıllarından herhangi birinde ‘Brüt Satış Karı’ elde eden,

İşletmeler başvurabilir.

 

2.Hedef Bölge: Ülke Geneli

3.Destek Üst Limitleri:

Geri Ödemesiz: 100.000 TL

Geri Ödemeli: 150.000 TL

Toplam: 250.000 TL

4.Destek Oranı: %60

5.Proje Süresi: En az 6 ay, en fazla 12 ay

6.Bütçesi: 50.000.000 TL

 

KOBİGEL 2016-04 Hızlı Büyüyen Kobi’lerde Kapasite Geliştirme Proje Teklif Çağrısı:

1.Kimler Başvurabilir:

NACE REV.2 Sınıflamasına Göre:

 • 11- İçeceklerin imalatı (11,07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi hariç)
 • 12- Tütün ürünleri imalatı
 • 41- Bina inşaatı
 • 42- Bina dışı yapıarın inşaatı
 • 43- Özel inşaat faaliyetleri
 • Hariç olmak üzere KOSGEB tarafından desteklenebilen sektörlerden herhangi irinde faaliyet gösterip,
 • 01.2014’ten önce kurulmuş olan ve Bilanço Hesabı Esası’na göre defter tutan,
 • 2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 500.000 TL, çalışan sayısı en az 5 olan,
 • 2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden,
 • 2013-2014-2015 yılları verilerine göre;
 • 2014-2015 yıllarınd a istihdam veya net satış hasılatında bir öncei yıla göre artış sağlayan,
 • 2014-2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış oranı en az %20 olan,

İşletmeler başvurabilir.

2.Hedef Bölge: Ülke Geneli

3.Destek Üst Limitleri:

Geri Ödemesiz: 300.000 TL

Geri Ödemeli: 300.000 TL

Toplam: 600.000 TL

4.Destek Oranı:

1.ve 2. Bölgelerde %60,

3.4.5. ve 6. Bölgelerde %80

5.Proje Süresi: En az 6 ay, en fazla 12 ay

6.Bütçesi: 150.000.000 TL

 

KOBİGEL 2016-05 KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Proje Teklif Çağrısı:

1.Kimler Başvurabilir:

 • KOSGEB tarafından desteklenebilen sektörlerden herhangi birinde faaliyet gösterip,
 • KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı ve Girişimcilik Destek Programından yararlanarak 01.01.2016’dan önce kurulan,
 • 2015 yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 200.000 TL, çalışan sayısı en az 2 olan ve Bilanço Hesabı Esasına göre defter tutan,

İşletmeler başvurabilir.

2.Hedef Bölge: Ülke Geneli

3.Destek Üst Limitleri:

Geri Ödemesiz: 100.000 TL

Geri Ödemeli: 150.000 TL

Toplam: 250.000 TL

4.Destek Oranı:

1.ve2. Bölgelerde %60, 3.4.5. ve 6. Bölgelerde %80

5.Poje Süresi: En az 6 ay, en fazla 12 ay

6.Bütçesi: 100.000.000 TL