Bir Sayfa Seçin

Ne Yapıyoruz?

Ne Yapıyoruz?

İstanbul Academy     “Öğrenmede Yol  Arkadaşınız”

İnternet ve mobil teknolojilerindeki baş döndürücü değişimler, kurumları “Dijital Şirketlere” dönüştürüyor. Ticaret, iş ve hatta özel yaşamın kurallarına göre değişen dünyada rekabet edebilmek için eğitilmiş insan gücüne ihtiyacınız var.  Teknoloji; öğrenme şekillerini ve öğrenme çevreleri çeşitliliğini de arttırmanın yanında öğrenmenin sürekli olmasını da zorunlu hale getirdi.

Kurumlara ve kişilere, rekabet üstünlüğü sağlamaları için öğrenme ortamları ve çeşitliliğini göz önüne alarak bir dizi faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bunların bir kısmı; sınıf içi eğitim, sanal sınıf,  e-öğrenme, m-öğrenme, videolu öğrenme, sosyal ağlarda öğrenme, atölye çalışmaları, eğitim kampları, online ve online olmayan yayınlardır.

Öğrenme Yaklaşımlarımız;

1. Farkındalık                    :  Ürün ve Hizmetler konusunda farkındalık seminerleri

2. Eğitim                                     :  Sertifika, kısa dönemli eğitimler, atölye çalışmaları,

3. Ürün                                         :  Yazılım ve teknoloji ürünlerinin kullanım becerilerini geliştirme faaliyetleri

4. Türetim                                 :  İş yaşamına özgü ortak proje geliştirilmesi

5. Öğrenme Ortamları       : Deneyim aktarım, etkileşim, bilgi edinme ortamları oluşturma

İş ve eğitim dünyasından gelen uzman ekibimizle “Öğrenmede Yol Arkadaşınız” olmak istiyoruz.