Bir Sayfa Seçin

Örneklerle Yazılım Projelerinde İş Analizi

 Örneklerle Yazılım Projelerinde İş Analizi

25 Nisan 2015 Saat 9:30-17:00  Mecidiyeköy-İstanbul

Amacı : Bilişim,  kurumların iş süreçlerinde her geçen gün önemli yer edinmeye başlamıştır. Bugün, tek kişilik çalışanı olan firmadan binlerce çalışanı olan firmaya kadar, her kurumda işin verimliliği için yazılım düşünülmeye başlanmıştır. Yazılım Projelerin en önemli süreci, “İşi anlamak ve işi yazılımcının anlayacağı şekilde tasarlamaktır”. Türkiye’de örnek vakalar ve analiz sürecinde kullanılmış örneklerle zenginleştirilmiş eğitim, “analiz”  konusunda ufkunuzun genişletilmesinin yanında beceri edinilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği

I. Yazılım Projeleri ve İş Analizi 

    1. Kurumun İş Hedefleri ve İş Tasarımı

2. İş İhtiyaçlarının Belirlenmesi

3. Yazılım Projeleri Yaşam Döngüsü

4. Yazılım Projelerinin Başarısızlık Nedenler ve Analizden Kaynaklı Problemler

II. Analistler İçin Yönetsel Konular

  1. İş Bilgisi, iletişim, zaman ve toplantı yönetimi
  2. Astları ve Üstleri Yönetmek
  3. Analistler İçin İş ve Yönetsel Becerilerinin Geliştirilmesi Yol Haritası

 

III. Analiz

  1. Görüşme Stratejilerinin Hazırlanması
  2. İş Analizi Teknikleri
  3. Fonksiyonel ve Teknik Analiz Dokumanı Oluşturma
  4. Proje Yaşam Döngüsündeki Aksaklıkların Analize Etkilerinin Belirlenmesi
  5. Analiz Dokümanları ile Proje Kontratlarının İlişkisi

IV. Test ve Doğrulama Teknikleri

VI. Vaka Çalışmaları

Neler Kazanacaksınız?

Yazılımın en önemli süreci, işi anlamak ve programlama dilinin anlayacağı hale getirilmesidir. İşi anlama, işi analiz etme, işin mimarisini oluşturma, iş sahipleriyle görüşme teknikleri konusunda bilgi ve beceri edinilecektir. Türkiye’de çok sayıda firmada kullanılan iş analizi dokümanlarını inceleyerek deneyim satın alınmış olacaktır.  Yazılım projelerinin zaman-kalite-maliyet üçgeni içerisinde başarılı bir şekilde bitirilmesinin yöntemlerini öğreneceksiniz.

Katılımcı Profili

İş analistleri, analist/programcılar, iş geliştirme uzmanları, programcılar, yazılım uzmanları, proje liderleri, proje yöneticileri.

Katılım ile ilgili bilgiler

Fiyatı : 300 TL, ücrete eğitim dokümanları ve katılım belgesi, öğle yemeği ve ikramlar dahildir.

Grup indirimi: 3-6 kişilik gruplara %5, 6’dan fazla kişilik gruplara %8 indirim uygulanır.

Kayıt : Katılım kayıt için, eğitimden en az 2 gün öncesi  akşamına kadar LCV verilmesi ve belirtilecek hesaba ödemenin yapılarak, dekontunun paylaşılması gerekmektedir.

İstanbul Academy etkinlik mekanını veya eğitmen(ler)i değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır. İptal durumunda ödenmiş ücretler bir (1) hafta içinde iade edilecektir.