Bir Sayfa Seçin

Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Amaç: Pazarlamanın müşteri siparişinden ürün yada hizmetin gerçekleşmesine yönelik tüm kanalları kullanarak yenilikçi, yaratıcı çözümler sunmaktır. Rekabetin ağırlaştığı koşullarda, güçlü yanlarının farkında olarak stratejiler ile geliştirmek ve müşteri memnuniyetli odaklı hedefe kilitlendirecek çözümler sunmaktır. “İşletmenin memnuniyeti, müşteri ve çalışanın memnuniyetine bağlıdır.”

• Bütünsel Pazarlama Yönetimi
• Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar
• İnovasyon Odaklı Stratejik Pazarlama
• Dijital Pazarlama
• Gerilla Pazarlama
• Stratejik Konumlanma ve İş Geliştirme Teknikleri
• Marka Yönetimi: Hedef Kitle ve Tüketici Davranışları
• Satış Süreci Yönetimi
• Satış Becerilerini Geliştirme
• Satışçılar İçin Satın Alma Yönetimi
• Satış Simülasyonları ve Oyunları
• Kişisel İmaj ve Marka
• Telefonda Etkili İletişim ve Satış
• Müşteri İtirazlarını ve Zor Müşterilerle Başa Çıkma
• Bayi ve Servis Yönetimi
• Fuarlara Katılma Stratejisi ve Etkin Fuar Yönetimi