Bir Sayfa Seçin


Tedarik Zinciri YönetimindeYapay Zeka Destekli Talep Tahmin ve Planlama Eğitimi

Tedarik Zinciri Yönetiminde
Yapay Zeka Destekli Talep Tahmin ve Planlama Eğitimi

15 Aralık 2023 / 1 Gün / 10.00 – 16.00  / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

Bu eğitim, katılımcılara tedarik zinciri yönetiminde yapay zeka ve ileri veri analitiği tekniklerini kullanarak talep tahmin ve planlama modellerini etkin bir şekilde uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır

Eğitim Kazanımları
1.    Yapay Zeka ve Veri Analitiği ile Tahmin Türlerini Anlama
2.    Talep ve Satış Tahminlerinde GPT-4 ve DALL E Tekniklerinin Kullanımı
3.    İş Tahmini ve Planlama İlişkisinde Advanced Data Analytics’in Rolü
4.    Talep ve Arz Yönetiminde Yapay Zeka Destekli Karar Alma
5.    Maliyet, Tahmin ve Kar İlişkisinde Veri Odaklı Yaklaşımlar
6.    Tahmin Sürecinde Hataları Azaltmada Yapay Zeka ve İstatistiksel Modellerin Kullanımı

İçerik:

1.    Yapay Zeka ile Temel Kavramlar ve İş Tahmini
•    ChatGPT ve GPT-4 ile Tahmin Türleri Analizi
•    DALL E ile Görsel Veri Analizi ve Tahmin
•    Advanced Data Analytics ile Talep ve Satış Tahmini
•    Yapay Zeka Destekli İş Tahmini ve Planlama İlişkisi


2.    Yapay Zeka Destekli Tahmin Teknikleri ve Modelleri
•    Bimodal Sipariş Yönetiminde GPT-4 Kullanımı
•    Educated Guess Yöntemi ve Yapay Zeka
•    Zaman Serisi Tahmin Modellerinde Advanced Data Analytics
•    Regresyon Modelleri ve DALL E’nin Rolü


3.    Departmanlara Göre Yapay Zeka Destekli Tahmin Gereksinimleri
•    Talep Yönetimi ve Algılama Farkında Yapay Zeka Kullanımı
•    Kalitatif Teknikler ve Yapay Zeka Avantajları/Dezavantajları
•    Müşteri Seçeneklerinde GPT-4 ve DALL E Analizleri


4.    İşletmelerde Yapay Zeka ile Mükemmeliyet Yaklaşımı
•    6 Sigma ve Yapay Zeka Entegrasyonu
•    Kalitesizlik Maliyetlerinde Veri Analitiği Kullanımı
•    Toplam Kalite Yönetimi ve Yapay Zeka
•    Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0’da Yapay Zeka


5.    Talep Tahmininde İleri Modeller ve Yapay Zeka Stratejileri
•    Tahmin Süreci Olgunluk Modelinde Yapay Zeka
•    Makro Ekonomik Göstergelerde Veri Analitiği
•    Döngü Stokları ve Yönetiminde GPT-4 ve DALL E
•    Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli ve Yapay Zeka


6.    Başarılı Organizasyonlarda Yapay Zeka Kullanımı
•    İleri Organizasyonlarda Yapay Zeka ile Başarı Modelleri
•    Vaka Analizlerinde GPT-4 ve DALL E Kullanımı
•    Çözüm Önerilerinde Advanced Data Analytics
•    Yapay Zeka Destekli İş Süreçleri Optimizasyonu


Bu düzenleme, eğitimin içeriğini ve kazanımlarını yapay zeka ve ileri veri analitiği tekniklerinin kullanımı açısından daha net ve sistemli bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Yürütücüleri:

– Levent Karadağ // Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı / Digital Transformation Strategist
– Dilek Kuş // Tedarik Zinciri Yönetim ve Eğitim Danışmanı / Turkuaz Healthcare / R&D and Costing Manager

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 1.750 TL+ KDV %20 olup, 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

İnteraktif, Soru – Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

www.wesorganizasyon.com

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

İstanbul Academy