Yapay Zeka İle Geleceğin İş Dünyası Zirvesi

YAPAY ZEKA İLE DÖNÜŞEN İŞ DÜNYASI ZİRVESİ

Geleceğin Liderleri İçin Yapay Zeka: “Yapay Zeka: İş Dünyasında Yeni Standartlar Belirliyor”

Dijital Dönüşüm Platformu –  BSP Group Organizasyonu

7 Mart 2024 Zoom Online

Zirvenin amacı, yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasındaki uygulamalarını anlamak, bu teknolojileri nasıl etkin bir şekilde kullanabileceğimizi öğrenmek ve sektörel dönüşümü teşvik etmektir.

KONUŞMACILAR

Program Tasarım: Dijital Dönüşüm Platformu
7 Mart 2024 – 09.30-17.00 / Online ZOOM
Geleceğin Liderleri İçin Yapay Zeka: “Yapay Zeka: İş Dünyasında Yeni Standartlar Belirliyor”
Konuşmacılar:
Levent Karadağ // Zirve Koordinatörü / Dijital Dönüşüm Platformu / aidigitalmentorship.com Kurucu Ortak
· Dr. Ada Beyza Toksoy // Öğretim Üyesi /Moderasyon
Abdulmelik KOÇİN Koçin // Ankara Kalkınma Ajansı/Yatırım Destek Uzmanı
“Yapay Zeka Destekli Stratejik Plan Hazırlığı”
Ahmet OKTAY // Oktay İnşaat / Business Development and Digital Transformation Manager
“Üretken Yapay Zeka ile Dijitalleşen İnşaatlar”
Ali Rıza Babaoğlan // Grow in EMEA / Angel Investor – Estonia
“Avrupa’nın Yapay Zeka’da Durumu, Avrupa ile Türkiye’nin Entegrasyonu,Yapay Zekanın Gelecek Öngörüleri”
Alp Murat BAŞTUĞ // Yönetim Danışmanı
“Sürdürülebilir Satış İçin Analizler”
Alperen Dülge, Ph.D. (Eng) Dülge // Health Digital Transformation and Business Manager
“Sigorta Sektöründe Yapay Zeka Kullanımı ve CRM”
Atilla Zaimoğlu // Bağımsız Denetçi // Mali Müşavir
“Finansal Tabloların Yapay Zeka İle Analizi”
Birsu Turan Şentürk // İletişim Danışmanı / Acta Verba Ajans Başkan Yardımcısı
“Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkilerde Yapay Zekanın Getirdiği Değişim ve Kolaylıklar.”
E.Esra YALINKILIÇ AKTAŞ, MSc. (MBA) // Founder & Management Director, Strategic Management, Digital Transformation, Corporate Change Management, OpEx, BEx Professional & Senior Consultant
“Yapay Zeka ile iş Süreçlerinin Optimizasyon”
Dr. Hasan Tinmaz// Woosong University / AI & Big Data Department – South Korea
“Güney Kore’de Yapay Zeka: İnovasyon ve Gelecek Perspektifler”
Dr.Fırat Çivi //  Crossover CIS //  Bölge Müdürü
“Yapay Zeka nın Konteyner Operasyonlarında Kullanımı”
Dr. Mustafa IŞIK, MSc, (Ph.D.)// MPLCare Sağlık Grubu // Supply Chain Director
“Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları”

Anahtar Konular

 • Yapay Zeka Uygulamalarının IT Yönetimi Üzerindeki Etkileri
 • İK’da Yapay Zeka ile Dönüşen Yetenek Yönetimi ve İşe Alım Süreçleri
 • Tedarik Zinciri Optimizasyonunda Yapay Zekanın Rolü
 • Finansal Karar Alma ve Risk Yönetiminde Yapay Zeka Kullanımı
 • Operasyonlarda Verimliliği Artıran Yapay Zeka Çözümleri
 • Pazarlama ve Satışta Yapay Zeka ile Müşteri Deneyiminin Yeniden Şekillendirilmesi
 • İnşaat ve Mimaride Yapay Zeka
 • Ar-Ge ve İnovasyon Süreçlerinde Yapay Zeka ile Hızlanma
 • İş Süreçlerinde Yapay Zekanın Etkin Kullanımı için Stratejiler
 • Yapay Zeka Destekli Müşteri Hizmetleri ve Destek Çözümleri
 • Veri Analitiği ve İş Zekası ile Stratejik Karar Destek
 • Siber Güvenlikte Yapay Zeka ile Tehdit Tespiti ve Önleme
 • Yapay Zeka Tabanlı Ürün ve Hizmet İnovasyonları
 • Dijital Dönüşümde Yapay Zekanın Rolü
 • Yapay Zeka Etiği ve Sosyal Sorumluluk
 • Yapay Zeka ve Sürdürülebilir İş Modelleri
 • Geleceğin İş Yerinde Yapay Zeka Entegrasyonu

Hedef Kitle: Büyük ölçekli firmaların yöneticileri, IT, İK, Tedarik Zinciri, Finans, Operasyon, Pazarlama ve Satış, Ar-Ge ve İnovasyon departmanlarından profesyoneller, sektör liderleri, politika yapıcılar, akademisyenler ve yapay zeka teknolojilerine ilgi duyan  kişiler.

Daha önce yapılan Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Zirveleri, Yapay Zeka Eğitimlerimiz için

  Yapay Zeka Platformu
  Dijital Dönüşüm Platformu
  İstanbul Academy
  BSP Group