Bir Sayfa Seçin

BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNİN HAZIRLANMASI VE YÖNETİMİ

Bilişim Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Yönetim

Bilgi Teknolojileri (Donanım ve Yazılım) kurumların mal varlıklarının önemli kısmını oluşturmaya başladı. Kurumların başarıları bilişim teknolojilerini iş süreçlerinde verimli kullanmalarıyla orantılıdır. Bilgi Teknolojilerine ait yazılım ve donanım çoğunluğu dışarıdan satın alma ve dışarıdan hizmet alma şeklinde gerçekleşmektedir.  Gerek kurum içi ve gerekse kurum dışından geliştirilen yazılımların sürdürülebilirliği teknik şartname ve sözleşmelerin iyi hazırlanmasına bağlıdır.
Bu eğitimde kurum içi/kurum dışı geliştirilen yazılımlar, satın alınan paket yazılımların teknik ve hukuki açıdan sözleşmeleri örneklerle anlatılacaktır. Ayrıca bilişim yazılım ve teknik cihazların bakımlarına yönelik sözleşmede olmazsa olmaz maddeler anlatılacaktır.

Katılımcı Profili

Bilişim Orta ve Üst Düzey Yöneticileri, Yönetici Adayları, Proje Yöneticileri, Kurumların Satın alma Yöneticileri, Bilişim Sözleşmeleriyle İlgili Hukukçular, Bilişim Teknik Uzmanlar.

İçerik:

Bir BT Sözleşmesinin arka planı (sözleşme öncesi hazırlıklar)
•    BT tedarikçileri ve BT müşterilerinin bakış açılarındaki farklılıklar
•    BT görüşmelerini yönetme
•    Sözleşme öncesi belgeler
•    BT anlaşmalarının yapısı
BT sözleşmeleriyle çalışmak için yeterli BT’yi anlamak
•    Bilgisayar Mimarisi
•    Depolama aygıtları
o    Yazılım (Kaynak kodu ve nesne kodu, veritabanları) 
o    ASP’den Hizmet Olarak Yazılıma (SaaS) Buluta
•    Sanallaştırma
•    AI ve makine öğrenimi
•    Gelecek trendleri
Yazılım Lisansları 
•    Arka plan, ticari sorunlar, ürünler ya da hizmetler, kısıtlamalar, garantiler, bakım ve destek ekleri
Yazılım geliştirme
•    Yazılım geliştirme metodolojileri
•    Kitle kaynak kullanımı ve açık kaynak geliştirme
•    Yazılım Geliştirme (kurum içi, kurum dışı) Proje aşamaları ve sözleşmeye yansıyacak kısımlar
•    Yazılımda Teknik Bakım Sözleşmeleri
Hizmet olarak yazılım
•    Avantajlar ve dezavantajlar
•    SaaS sözleşmesi (hizmet tanımı, kullanım hakkı, kullanım kapsamı, fiyat, diğer maddeler)
Dış kaynak kullanımı ve BT hizmetleri sözleşmeleri
•    BT hizmetleri sözleşmelerinin yapıları
•    Hizmetleri tanımlama
•    Hizmet Düzeyi Sözleşmelerini (SLA’lar) Tanımlama
•    Değişim kontrolü ve proje/sistem kapsamı değişimi
•    BT tedarikçileri nasıl yönetilir?
•    Tedarikçi garantileri ve müşteri geri bildirimleri
•    Freelance Geliştiriciler İle Sözleşmeler
•    Sipariş Üzerine Geliştirilen Sözleşmeler
•    Gizlilik Sözleşmeleri

BT sözleşmeleriyle ilgili sorunlar
•    BT projelerinde tipik anlaşmazlıklar
•    BT ihtilaf çözüm yöntemleri ve ilgili maddeler
•    Yazılım sahipliği sorunları: sahibi kim?
Açık kaynaklı yazılım
•    Açık kaynaklı yazılım
•    OSS’nin yükselişi
•    Tarihsel kavramlar
•    Açık kaynak tanımı
•    OSS’nin bugünkü yörüngesi
•    Bir endüstri olarak OSS
•    OSS lisansları
BT garantileri ve maddeleri
•    Maddi, önemli veya makul?
•    Tarih sorunları ve maddeleri
•    İletişim sorunları ve maddeleri
•    Para birimi sorunları ve maddeleri
•    Boyutlandırma garantileri ve ölçeklenebilirlik sorunları

 

İstanbul Academy