Bir Sayfa Seçin

BİLİŞİM PROFESYONELLERİ İÇİN SATIŞ STRATEJİ VE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Yazılım firmalarının bilişim ürünü ve hizmetinin pazarlanması konusunda bilgi ve beceri kazandırılması.

YAZILIMCILAR İÇİN SATIŞ TEKNİKLERİ

Yazılım firmalarının bilişim ürünü ve hizmetinin pazarlanması konusunda bilgi ve beceri kazandırılması.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar:

 • Yazılım Ürün ve Hizmet Alıcı Profillerini anlama
 • Yazılım ürün ve hizmet satış, uygulaması süreç döngüsünü kavrama, olası riskleri ve krizleri yönetme
 • Satıcı, geliştirici ve destek elemanı rollerinin temellerini geliştirme
 • Duruma göre amatör ruh ve profesyonel yaklaşım becerisi gösterilmesi
 • Çözüm ve müşteri odaklı beceri geliştirme

 EĞİTİM İÇERİĞİ

 1.Güçlü İmaj ve Etkili İletişim

 • Güçlü imaj, Etkili konuşma, hipnotik kelimeler, Proaktif dinleme
 • Farklı iletişim profilleri ile iletişim kurma ve zor katılımcı tiplerine yönelik özel çözümler ve Kişiselleştirmemek
 • Satışta diliniz, sözleriniz, kıyafetiniz, bedeniniz ve davranış diliniz

2. Yazılım İhtiyaç Analizi ve Yazılım Satışı

3. Yazılım Satışı Temelleri

 • Satış Öncesi Hazırlıklar ve Ön Satış Süreci
 • Yazılım Satış Döngüsü ve Döngüde Çıkabilecek Problemler
 • Mevcut Müşteriye Yeni Ürün ve İlave Hizmet Satışı
 • Yazılımcılar İçin Satış Becerileri
 • Yazılım Satışlarındaki Başarısızlık Örnekleri

 KİMLER KATILMALI: Yazılım ve bilişim ürünü ve hizmet satışında çalışan profesyoneller, yazılımcılar, bilişimciler