Bir Sayfa Seçin

Biz Kimiz?

 

İstanbul Academy

İnsan yetiştirmenin bir sanat olduğuna inanan bilim, kültür, sanat  ve iş dünyasından oluşan ekibimiz, öncelikle Türkiye’de ve saha sonra tüm dünyada eğitim, seminer, konferans faaliyetleri sürdürerek kişi ve kurumların bilgi, becerilerinin artmasına katkıda bulunmak.

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yaşanan gelişmeler, yaşamın her alanını etkisine alıp dönüştürmektedir. Hızlı değişimin yaşandığı günümüzde yükselen ülkeler ve endüstriler, kendi öz değerlerinin farkına varan ve yedi yetiye sahip insanlar tarafından şekillendirilecektir.

Eğitimde yedi beceri kazandırma stratejimiz; Uzmanlık, Disiplinler arası etkileşim, Yenileşim, Saygı, Etik duruş, Gönüllülük,  Takımdaşlık. 

Bu özelliklerin her birini bir bütünün parçası olarak kabul edip, tüm eğitim ve kültürel faaliyetlerimizin özünü oluşturmaktadır. İstanbul Academy ekibi, yirmi yıldan fazladır eğitimi iş, işi eğitimle ve eğitimi “yaşam boyu öğrenim” felsefesiyle bütünleştirmiş kişilerden oluşmaktadır.