Bir Sayfa Seçin

Global Bakışla Y Kuşağı, Amaç ve Katılım Koşulları

                                          GLOBAL BAKIŞLA Y KUŞAĞI İLETİŞİMİ VE YÖNETİM ZİRVESİ

10 Mayıs 2014 Cumartesi (10.00-17.00)

 Y kuşağı, 1980 – 2000 yılları arasında doğan kuşağa deniyor ve Türkiye nüfusunun % 35’ini ve istihdamın da %4o’nı oluşturuyor.

Y kuşağı birçok konuda diğer kuşaklardan farklı. En büyük nedeni de dijital teknolojiler ile büyümüş olmaları.  Dijital çağı iyi anlayan, teknolojiyi iyi kullanan Y kuşağı, değişime çabuk ayak uyduruyor. Inovatif düşünceye sahip, hırslı, çalışkan, girişimci ve enerjisi yüksek olan bu kuşak, projelere katıldığı zaman harikalar yaratıyor. 10 çalışandan 1’i yüksek lisans mezunu. Aç kalırlar ama özgürlüklerinden vazgeçmezler. Bu yüzden de emirle değil iknayla çalışırlar.

Y kuşağı, iş yaşamında genellikle önceki kuşağa ait “yöneticileri” tarafından “zor”, “bencil”, “talepkar” olarak nitelendirilmekte. Klasik aile şirketleri onları anlamıyor. İyi yönetildiğinde ve ilham verildiğinde, Y Kuşağı çalışanları çok zengin bir yetenek kaynağı. Çünkü Y Kuşağı’nı anlamak yeni ekonomiyi, yeni iş dünyasını, yeni iş yapma biçimlerini anlamak demek. Kurumları, global rekabette üstünlük sağlayacak ve geleceğe taşıyacak olan “Y kuşağı” çünkü…

Türkiye’de çalışan sayısının 25 milyon olduğu düşünülüyor. Yenibiriş’in verilerine göre 2012’de 7,5 milyon kişinin istifa ettiği görülüyor. Ayrılanların %75′i işlerini değil patronlarını/ yöneticilerini/ müdürlerini terk ediyorlar, kısacası üslerinden ayrılıyorlar. Y kuşağı, bir şirkette ortalama 2 yıl çalışıyor.  2 yıl yöneticilik yapmış bir profesyonelin işten ayrılması şirkete 200 bin liraya varan ek maliyet oluşturabiliyor.

Zirvede, uluslararası konuşmacılarla birlikte; toplumda ve iş dünyasında değişimi, gelişimi sağlamada, eğitim, bilişim ve teknoloji alanlarında Y kuşağının stratejik önemi ve bu değişime adaptasyon konusunda size ışık tutmaya çalışacağız.

KAZANIMLAR 

“Y KUŞAĞI İLETİŞİMİ VE YÖNETİM ZİRVESİ” ne katılan profesyoneller;

  • Y kuşağının davranışlarını anlama ve onların diliyle nasıl konuşulacağını   öğreneceklerdir.
  • Y kuşağının aidiyetini ve kurumda daha uzun çalışmalarını sağlama ve beklentileriyle örtüşen insan kaynakları uygulaması hakkında bilgi edineceklerdir.
  • Y kuşağının eğitim ve kariyer gelişimi alanındaki beklentilerinin neler olduğunu ve nasıl karşılayacaklarını öğrenecekler ve geleneksel eğitim sürecinin Y kuşağına faydadan çok zarar verdiğini gözlemleyeceklerdir.
  • Y kuşağıyla etkileşimli çalışınca firmalarını girişimci, değişime hızlı adapte olan ve inovatif bir yapıya nasıl dönüşeceği konusunda bilgi ve beceri edineceklerdir.
  • Teknolojinin ve internetin, kurumları dijital ve sosyal şirkete dönüştürmesi sürecinde “Y kuşağı”nın yüksek enerjisini nasıl kullanmaları gerektiğini göreceklerdir.

ZİRVE İŞLEYİŞİ
Y kuşağı iletişimi ve yönetimi, uluslararası başarılı ve başarısız uygulama örnekleriyle karşılıklı etkileşimli yapılacaktır. Türkiye dışındaki konuşmacılar, uzaktan bağlantı ile katılacaklardır.

KİMLER KATILMALI

  • İnsan kaynakları, eğitim ve pazarlama profesyonelleri (Yöneticiler, Uzmanlar)
  • Y kuşağı ile çalışan yöneticiler (alt, orta ve üst kademe)
  • Y kuşağı kuşağıyla projelerde çalışan profesyoneller.
  • Uluslararası şirketlerle çalışan firmaların profesyonelleri (uzman ve yöneticiler)
  • Kendi işinin patronu ve kendi işini kurmak isteyenler.

KAYIT VE DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

İstanbul Academy Telefon: (0212) 442 07 75,   0530 404 49 88

e-Posta: info@istanbulacademy.com www.istanbulacademy.com