HAYALDEN HAYATA TASARIM ATÖLYESİ

Katılımcıların yenilikçi stratejik seçenekler geliştirme, sorunlarına akıllı çözümler üretme, farklı ve yeni bir şeyler yapmasını hedefleyen bir eğitimdir.

 

  • Beyin Oyunu (Brain Game®): Egzersizi ile bireysel olarak beynin hangi fonksiyonlarının (araştırma-yaratıcı fikir geliştirme-değerlendirme-aksiyona geçme) daha aktif kullanıldığı değerlendirilir.
  • Soru Koleksiyonu (QuestionCollector®): Çalışması ile, çözüm aranan sorun/konuya dair ‘Kaldıraç’ sahalar sorgulanır, birçok seçenekten her katılımcı bazında önce 3 seçeneğe ardından tek ve en önemli kaldıraç unsuruna indirgenir.

Kaldıraç konular Fikir Ağacına işlenerek, ilintili fikirler sınıflandırılır ve 3’er kişilik ekiplere dağıtılır.

  • Jüri Değerlendirme: Proje Konseptleri, senaryolar halinde hikâyeleştirilerek tüm katılımcılarla paylaşılır. Diğer katılımcılar JÜRİ koltuğuna oturarak, (Yapılabilirlik * Etki * Hız) kriterleri bazında değerlendirme ve önceliklendirmelerini yapar. Sunumlar esnasında yorumlar ve başarı faktörleri belirtilerek gerekli notlar alınır.
  • Eylem Planlama: Önceliklendirilen Projelerin hayata geçirilebilmesi için ilgili Ekipler 5N1K yaklaşımı ile Eylem Planlarını ortaya çıkarır; hedef kitle ya da sponsorları ile etkili biçimde buluşması için Empati Haritası geliştirerek iletişim yöntemlerine karar verirler.

Yenilikçi stratejik seçenekler geliştirmek, sorunlarına akıllı çözümler üretmek, farklı ve yeni bir şeyler yapmak isteyen herkes.