Hedeflerimiz,

21. yüzyılın becerilerinin kazanılmasında dijital eğilimler ışığında teknolojiyi de kullanmak üzere ulusal ve uluslararası uzmanların deneyimleriyle sizleri buluşturacağız. Bunun için hedeflerimiz;

 • Kişi ve kurumların; liderlik, e-liderlik, yönetişim, yenilikçi bakış açısı, dijital ve bilişim becerilerinin arttırılmasına yönelik eğitimler organize etmek.
 • Mesleklere e-nitelikler kazandırmak,  bilişim ve dijital dünyaya yönelik konferans, zirve ve çalıştaylar organize etmek
 • Eğitimde bilgi ve dijital teknolojileri kullanma ve kurumlara kazandırma çalışmaları yürütmek
 • Mekan, zaman ve araçtan bağımsız olarak eğitici faaliyetler yürütmek
 • İş ve akademik dünya arasında köprü oluşturmak amacıyla ortak çalışmalar yürütmek
 • Eğitim konularımızda farklı dillerde global eğitimler organize etmek ve uluslar arası işbirlikleri gerçekleştirmek.
 • Öğrencilerin iş dünyasına adaptasyon sağlamaları amacıyla eğitim, seminer, konferans, sertifika çalışmaları yürütmek.
 • Online öğrenme ortamları oluşturmak (Sanal topluluklar, sosyal ağlar, online içerikler vs)
 • Ulusal ve uluslar arası alanda eğitim kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.
 • Toplumların gelişmesine yönelik gönüllü çalışmalarda yer almak.
 • Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı eğitici faaliyetlere destek vermek.