Bir Sayfa Seçin

İnsan Kaynakları Yönetimi

Amaç : İnsan kaynakları yönetiminin kurumsal kültürden bireysel performansa kadar iş süreçlerini geliştirmek. Kurumsal hedefler ile bireysel faaliyetleri ve hedefleri eşleştirecek bir sistem kurmak. İşletmenin kurumsal ve bireysel performansını arttıracak çözümler sunmak. Alınan eğitimlerin işletmenin ana hedeflerine odaklı olmasını sağlamak. “Farkı yaratan insandır.”

• Vizyoner şirket kültürü oluşturma
• Organizasyonun çeşitleri ve yorumları
• Performans geliştirme sistemi
• İş Analizi ve Süreç Değerlendirme
• Iş değerlendirme ve ücretlendirme
• Çalışanın performansının değerlendirilmesi
• Eğitim programı geliştirme
• Kariyer planlama
• Performans değerlendirme sistemi
• Etkili sunuş teknikleri
• Nasıl öğretmeli?
• Hedeflerle Yönetim