Bir Sayfa Seçin

İş Hayatında Sosyal Medya Kullanımı

Bu eğitimi bir fırsat olarak değerlendirdiğinizde departmanlarınızda internet ve sosyal medyayı kullanarak nasıl “Sosyal Şirket”e dönüşeceğinizi göreceksiniz.  Eğitim süreci içinde kurumunuzda  Facebook’u, Twitter’i, Linkedin’i, Google, Youtube vb. nasıl kullanacağınıza dair strateji, plan, taktik ve örnek uygulamalar gösterilecektir.

Kazanımlar
 • Katılımcılar; ticaretin nasıl sosyal ticarete dönüştüğünü ve buna paralel olarak şirketlerin nasıl sosyal şirkete geçtiklerini görecekler, şirketlere “Sosyal Medya Strateji Planı” hazırlanması konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklar.
 • Sosyal Medyayı kullanarak; çalışanların motivasyonu, performanslarının gelişimi, şirket içi sinerjinin arttırılmasında Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube vb) kullanımının inceliklerini, başarılı ve başarısız uygulama örneklerini izleyerek öğreneceklerdir.
 • İnsan Kaynakları için şirket hedeflerine göre doğru eleman seçimi, oryantasyonu konusunda sosyal medyanın olağan üstü gücünü öğrenerek, alım sürecinde uygulayacaklardır.
1.DIJITAL DÜNYA VE SOSYAL MEDYA
 • Dijital Dünyanın Verileri
 • Sosyal Medya nedir? Sosyal Medya Araçları ve Kullanım Alanları
 • Sosyal Medya Siteleri
2. KURUMLARDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI
 • Geleneksel Şirketten Sosyal Şirkete Geçiş
 • Kurumlar sosyal medyayı neden kullanmalılar? Başarılı ve Başarısız Örnekler
 • Sosyal Medya Takip Araçları ve Kullanım Şekilleri
 • Kurumlarda Sosyal Medya Stratejilerine Bakış ve Örnekler
 • Kurum çalışanları için Sosyal Medya Stratejisi
 • Kurum Çalışanları Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyorlar? Ve Nasıl Kullanmalılar?
 • Kurum İçinde Sosyal Medyanın Kontrollü Kullanılmasını Sağlayan Araç Ve Yöntemler
 • Sosyal Medya Klavuzu Oluşturma
 • İşveren, IK ve personelin rolleri
 • Bir Çalışanla İlgili Sosyal Medya Krizinin Yönetilmesi
 • Kurum Çalışanlarının Yanlış Kullanımda Kurumun Uğrayacağı Zararlar Ve Önlemler
 • Kurum Liderlerinin Sosyal Medya İletişimi Nasıl Olmalıdır
 • Sosyal Ağ Üzerinden İşe Alım Stratejisi Geliştirmek Ve Uygulamak
 • Sosyal Medyanın İşe Alımda Kullanımı (Google,Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube vs)
 • Kurumsal Sosyal Ağlar Nedir? Kurumsal Sosyal Ağ Uygulamaları
 • Kurumsal Ağlar ve İnsan Kaynaklarının Rolü
 • Çalışılacak Ajansın Seçilmesi ve Yönetilmesi
 • Sosyal Medya Pazarlama
 • Sosyal Medya ve SEO
 • Sosyal Medya ve İtibar Yönetimi
 • Sosyal Medya Ölçüm Araçları

 

Katılımcı Profili
 • İnsan Kaynakları (Yöneticiler, Uzmanlar, Uzman Yardımcıları)
 • Şirket Sahipleri, Şirket Çalışanları, Üst Düzey Yöneticiler, Sosyal Medya Konusunda Kariyer Yapmak İsteyenler