Legolarla görkemli robotlar tasarlama ve robotlara istenilen hareketi verecek kodlamayı öğretmek hedeflenmektedir.

Öğrencilerin robotların motorları, en iyi hız kombinasyonu ve çeviklik unsurlarını göz önüne alarak kodlanmasına yardımcı olunacaktır.