Bir Sayfa Seçin

Mali ve Finansman Yönetimi

Amaç: işletmenin kurumsal faaliyetlerini mali ve finans açısından değerlendirmek. İşletmenin diğer süreçlerinin başarısı göstergelerini izlemektir. “İşletme memnuniyetini KARLILIĞI SAĞLAMAKTIR.”

• İşletme Bütçeleri ve Bütçeleme
• Bütçe Kontrol ve Başabaş Noktası Analizleri
• Temel Finans Bilgileri
• Nakit Akış(Cash-Flow) ve Paranın Yönetimi(Work-shop)
• Finansal Tablolar & Mali Analiz/Bütçe, Planlama ve İzleme
• Yöneticiler İçim İleri Finans
• Finansal Raporlama ve Okuma
• Satış ve Pazarlama Ekipleri İçin Finansman
• Yeni Teşvik Sistemi
• Finansal Yönetim
• Kobi Borsası (seminer)
• Finansal Checkup(Eğitim, Seminer)