Bir Sayfa Seçin

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN TEMEL FİNANS SEMİNERİ  ” “Para önden gidip insana bütün yolları açar.” Shakespeare –  21 Nisan 2015 (19:00-20:45)  – Mecidiyeköy / İSTANBUL

Amaç : Kurumlardaki tüm yöneticilerin (orta ve üst kademe) temel seviye de olsa muhasebe, finans konularını bilmeleri kurumların rekabet gücünü, verimliliğini arttırdığı gibi yöneticinin kariyer yolculuğu içinde oldukça önemlidir. Bu eğitime katılan finans ve muhasebe kökenli olmayan yöneticiler, kurumlarının finansal tablolarını anlayıp, yorumlayabilme, departmanlarında yapılan işlerin finansal tablolara yansıması konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.  Devamı için

Yazılım Projelerinde İş Analizi – 24 Nisan 2015 – İstanbul

Amacı : Bilişim,  kurumların iş süreçlerinde her geçen gün önemli yer edinmeye başlamıştır. Bugün, tek kişilik çalışanı olan firmadan binlerce çalışanı olan firmaya kadar, her kurumda işin verimliliği için yazılım düşünülmeye başlanmıştır. Yazılım Projelerin en önemli süreci, “İşi anlamak ve işi yazılımcının anlayacağı şekilde tasarlamaktır”. Türkiye’de örnek vakalar ve analiz sürecinde kullanılmış örneklerle zenginleştirilmiş eğitim, “analiz”  konusunda ufkunuzun genişletilmesinin yanında beceri edinilmesi hedeflenmektedir. DEVAMINI OKU

Başarılı Yazılım Projeleri Nasıl Pişirilir?  “Öğrenilmiş Dersler” – 25 Nisan 2015-İstanbul

Amaç : Yazılım projelerini zaman-kalite-maliyet üçgeninde istenilen verimi almak her zaman kolay değildir. Eğitimdeki amacımız, ulusal ve küresel bazda projelerde yaşanmış deneyimleri paylaşarak, projeleri başarılı pişirmektir.  DEVAMINI OKU

 

11 Adımda Kurumsallaşma ve Yeniden Yapılanma Semineri –  28 Nisan 2105 – İSTANBUL

Kurumsallaşma çalışmalarına başlamayı becerebilen, bu korkusunu yenen firmalar ise adım adım gelişen kurumsallaşma süreci içerisinde ‘’somut çıktıları’’ görmeye başlarlar. Seminerimize katılanlar, kurumlarına dışarıdan bir gözle bakarak, güçlü ve zayıf yönlerini görerek, kurumsallaşma veya yeniden yapılanmanın yol haritası hakkına fikir sahibi olacakları gibi bu konuda ilk ve önemli adımı atmış olacaklardır.

Bilgi Teknolojilerinde Stratejik Yaklaşımlar  – 30 Nisan 2015 – İSTANBUL

Teknoloji alanında son yıllarda yaşanan büyük değişimler; teknolojileri kurumların merkezine yerleştirdi. Teknoloji etkili kullanan kurumlar; ulusal ve küresel rekabette önemli avantajlar elde etmeye başladılar. Bu değişimler, kurumları “teknolojiyle yönetilen” kurumlar haline getirdi. Seminerimizde kurumların teknoloji ve teknoloji destekli iş stratejilerini inceleyeceğiz.