Bir Sayfa Seçin

Yönetim Becerilerini Geliştirme

Yönetim Becerileri Geliştirme

Amaç: işletmenin yönetim kademesinde olan herkesin, sorumluluk alanının dışında olan, ama her yöneticinin bilmesinde fayda sağlayan insan kaynakları, satın alma,üretim ve kalite, mali finansman, pazarlama satış gibi özel yönetim becerilerini destekleyen programlardır. Amaç yönetim becerilerinin her kademede arttırılmasıdır. Akıllı olanlar kendi aklını, daha akıllı olanlar ise başkalarının aklını da kullananlardır.

• Stratejik İşletme Yönetimi ve Stratejik Planlama
• İş Geliştirme Projesi ve İş Planı Hazırlama
• Kurumsal Performans Sistemi Geliştirme ve Yönetimi
• İnovasyon ile Değişim
• Hedeflerle yönetim
• Motivasyon ve Performans Değerlendirme
• Lider Yönetici Olma
• Takım Çalışması
• Toplantı yönetimi
• Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
• Eğitimcinin Eğitimi
• EFQM modeli
• İnternette Yazışma Teknikleri