Yazılım Geliştirme Eğitimleri

Tüm Yazılım Geliştirme Eğitimleri

Android Uygulama Geliştirme

Eğitimin Amacı; Telefonlar ve tabletler gibi cihazlara Android Uygulamaları geliştirebilme becerilerini kazandırmaktır.

Başarılı Yazılım Projeleri Nasıl Pişirilir?

Yazılım projelerini zaman-kalite-maliyet üçgeninde istenilen verimi almak her zaman kolay değildir.

Yazılım Projeleri Yönetimi

on yıllarda teknoloji alanında gelişmeler “Bilgi Teknolojileri’ni kurumlar için stratejik konuma taşımıştır. Kurumsal verimlilik ve rekabet avantajı elde etmenin yolu BT’yi iş süreçlerinde etkin kullanmaktan geçmektedir.

Yazılımda İş Analizi ve Modelleme

Yazılımın en önemli süreci, işi anlamak ve programlama dilinin anlayacağı hale getirilmesidir.
Büyük Veri Çözümleri için Java ile Hadhoop Programlama Python Geliştirici Paketi
Mobil Uygulama ve Cihaz Güvenliğinin Temelleri HTML5’te JavaScript ve CSS3 ile Programlama 
Android Uygulama Geliştirme WordPress | Giriş
Başarılı Yazılım için Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımına Giriş Modern Web Geliştirme
MobIl UYGULAMA GELISTIRME Gelişmiş Python
Android Uygulama Geliştirme Ruby Programlamaya Giriş
HTML5 ve CSS ile Website Geliştirme (Temel Seviye) Oyun için Android Uygulamaları Geliştirme
Mobil Uygulama Geliştirme Veri Analitiği için Python’a Giriş
HTML5’te JavaScript ve CSS3 ile Programlama  Java Programlama Giriş
Yazılım Testinin Temelleri Python Eğitimine Giriş
Gelişmiş Python Programlama  Blockchain Eğitimi: Hyperledger Fabric Üzerinde Geliştirme
Ruby Programlamaya Giriş Blockchain Eğitimi: Ethereum Geliştirme Bootcamp
Güvenli Yazılım Tasarımı Çevik Yazılım Tasarımı
Başarılı Yazılım için Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımı Java İle İleri Düzey Uygulama Geliştirme
Hyperledger Fabric ile Blockchain Uygulama Geliştrime Eğitimi Spring & Hibernate ile Kurumsal Java Uygulamaları Geliştirme
Blockchain (Ethereum ve Bitcoin Geliştirme Eğitimi  Ruby İle Yazılım Geliştirme