Bir Sayfa Seçin

YAZILIMDA İŞ ANALİZİ VE MODELLEME

Yazılımın en önemli süreci, işi anlamak ve programlama dilinin anlayacağı hale getirilmesidir. İşi anlama, işi analiz etme, işin mimarisini oluşturma, iş sahipleriyle görüşme teknikleri konusunda bilgi ve beceri edinilecektir. Türkiye’de çok sayıda firmada kullanılan iş analizi dokümanlarını inceleyerek deneyim satın alınmış olacaktır. Yazılım projelerinin zaman-kalite-maliyet üçgeni içerisinde başarılı bir şekilde bitirilmesinin yöntemlerini öğreneceksiniz.
  • Proje yöneticileri
  • Yazılım, test ve kalite uzmanları
  • İş analistleri
  • Yazılım sürecinde görev alan orta ve üst düzey yöneticiler
  • Proje yönetiminde kariyer yapmak isteyenler

I. Kurumsal İş Fonksiyonları ve Yazılım Projeleri
1. Kurumun İş Hedefleri ve İş Tasarımı
2. İş İhtiyaçlarının Belirlenmesi
3. Kurumsal Mimari Çerçevesi (Alanlar, İş Mimarisi, Veri Mimarisi, Uygulama Mimarisi, Teknoloji Mimarisi)
II. Analistler İçin Yönetsel Konular
1. İş Bilgisi
2. Yüz Yüze ve Telefonda İletişim Teknikleri
3. Zaman Yönetimi
4. Toplantı Yönetimi
5. Analistler İçin İş ve Yönetsel Becerilerinin Geliştirilmesi Yol Haritası

III. Analiz
1. Görüşme Stratejilerinin Hazırlanması
2. İş Analizi Teknikleri
3. Proje Yaşam Döngüsünde Riskler
4. Analiz Formları ve Kayıtlar
5. Analiz Dokumanları ile Proje Kontratlarının İlişkisi

IV. Test ve Doğrulama Teknikleri
1. Analizi Modelinin Test Edilmesi
2. Proje Test Senaryoları ve Test Araçları
3. Yazılımda Test Süreçi
4. Yazılım Projelerinde Teknik ve Kullanıcı Kabul Süreci

V. Analiz Dokumanlarının Sunulması
1. Analiz Dokumanlarının Sunum Hazırlanması
2. Sunum Kimlere Yapılmalıdır
3. Sunumun Yönetilmesi

VI. Vaka Çalışması

Levent KARADAĞ

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden 1988’de mezun oldu. 1986 -2002 yılları arasında ulusal ve uluslar arası firmalarda Bilgisayar Öğretmeni, Analist/Programcı, Sistem Analist, Proje Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Müdürü, İş Geliştirme ve Pazarlama Yöneticiliği görevlerinde bulundu. Bir milyondan fazla kod satırı olan,  IBM Amerika, Microsoft Amerika’nın desteği olan projelerde liderlik yaptı. 1986 yılından beri 100’den fazla yazılım projesinde görev aldı. Bilgisayar Programlama Dili, İnternet Pazarlama ve Başarı Öyküleri, İnternet Girişimciliği Atölyesi başta olmak üzere yayınlanmış 6 adet kitabı vardır. 2000 yılında TBD bünyesinde kurduğu Yazılım Proje Yönetim Çalışma Grubu ile 100’e yakın Proje Yönetim Seminer ve Organizasyonunda düzenleyen ve konuşmacı olarak yer aldı. İstanbul Çevre Proje Yarışmasında İkincilik Ödülü ve Üç Adet AB Projesini hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev almıştır. Karadağ, Kurucu ortaklığında bulunduğu ‘Bilişim Firması’ ve Yıldız Teknik Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak “Proje Yönetimi’ eğitimleri verdi.   Karadağ, aynı zamanda 4 yıl TBD İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesidir.

Karadağ, 1987 yılından beri Programlama Dilleri, Proje Yönetimi, İş Analizi, Sunum Teknikleri, Zaman Yönetimi, Motivasyon, Takım Yönetimi Bilişim Güvenliği, Dijital Pazarlama vb. konularında yüzden fazla eğitim vermiştir.

 

 

Detaylı bilgi; ww.leventkaradag.org