Bir Sayfa Seçin
Katılımcılara kuruluşlarında ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek, sistem için iç denetçi yetiştirmektir.
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamaya başlayacak olan veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçi adayları ve bu konuda kariyer yapmak isteyenler.
 • ISO/IEC 27001:2013 standardını anlamanın, tetkikler için nasıl bir temel oluşturduğunun gösterilmesi
 • Tetkik prensipleri
 • Tetkikçiler ve ekip oluşturma
 • Bir tetkik programının yönetilmesi
 • Tetkik aktiviteleri
 • Tetkikin başlatılması
 • Tetkik için hazırlanma
 • Tetkikin yapılması
 • Tetkikin sonlandırılması
 • Tetkikin takibi
 • Tetkik dokümantasyonu
 • Sınav