Bilişim Sözleşmeleri Yönetimi

Amaç
Bilgi Teknolojileri (Donanım ve Yazılım) kurumların mal varlıklarının önemli kısmını oluşturmaya başladı. Kurumların başarıları bilişim teknolojilerini iş süreçlerinde verimli kullanmalarıyla orantılıdır. Bilgi Teknolojilerine ait yazılım ve donanım çoğunluğu dışarıdan satın alma ve dışarıdan hizmet alma şeklinde gerçekleşmektedir.  Gerek kurum içi ve gerekse kurum dışından geliştirilen yazılımların sürdürülebilirliği teknik şartname ve sözleşmelerin iyi hazırlanmasına bağlıdır.

 

Bu eğitimde kurum içi/kurum dışı geliştirilen yazılımlar, satın alınan paket yazılımların teknik ve hukuki açıdan sözleşmeleri örneklerle anlatılacaktır. Ayrıca bilişim yazılım ve teknik cihazların bakımlarına yönelik sözleşmede olmazsa olmaz maddeler anlatılacaktır.

I. BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNE TEKNİK YAKLAŞIM
 1. Bilişim Sistemlerine Giriş
 2. Bilişim Sistemleri Nedir?
 3. Bilgisayar Donanım Platformları
 4. İşletim Sistemleri Platformları
 5. Kurumsal Yazılım Uygulamaları
 6. Ağlar ve İletişim
 7. Veri Yönetimi ve Saklama
 8. İnternet Platformları
 9. Bilgi Teknolojisi Mimarı

 

 1. Yazılım Projelerine Teknik Bakış
 2. Yazılım Geliştirme (kurum içi, kurum dışı) Proje aşamaları ve sözleşmeye yansıyacak kısımlar
 3. Yazılım Satın Alma Süreçlerinde Sözleşme Maddelerinin Oluşması
 4. Yazılımda Dış Kaynak Kullanımı Sözleşmeleri
 5. Yazılımcılarla Gizlilik Sözleşmeleri
 6. Yazılım Geliştirme Platformlarının Sözleşmelerde Kullanımı
 7. Yazılımda Teknik Bakım Sözleşmeleri

 

 1. Hizmet Seviyesi Anlaşmalarında Kriterlerinin Belirlenmesi
 2. Hizmet Seviyesi Yapısı
 3. Hizmet Seviyesi Sürecinin Projelendirme Adımları
 4. Süreçte ilgili rol ve sorumluluklar
 5. Hizmet Seviyesi Sözleşmeye Anahtar Performans Kriterleri

 

 1. Sözleşme Yönetimi ve Uyumu
 2. Sözleşmenin teknik faaliyetlerinin takip edilmesi
 3. Sözleşmede Tarafların İletişimin Yönetilmesi
 4. Sözleşmedeki Gerçekleşen Risklerin ve Sorunların Yönetimi
 5. Sözleşmelerin Standarlara Uyumluluğu (ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi
 6. ITIL/CobiT gereksinimleri, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri)
 7. Kamu İhale Kanuna Göre Teknik Şartname Hazırlanması

 

 1. Satın Alma ve Tedarik Yönetiminde Sözleşme Teknik Konuları
 2. Yazılım Geliştirme/Satın Alma Teknik Şartnamelerinde Kritik Maddeler
 3. Satın Alma Tedarik Planı ve Sözleşme Konuları
 4. Tedarik Yönetim Planı ve Sözleşme Konuları
 5. Tedarikçi Değerlendirmede Sözleşme Teknik Konulara Örnekler
 6. Yeşil Bilişim Ürünü Satın Almada Sözleşme Konuları

 

 1. Sözleşme Hazırlama İş Akışları ve Ulusal ve Uluslararası Firmalardan Sözleşme Örnekleri

 

 1. Bilişim Çalışanları
 2. BT Organizasyonunda Tipik Roller
 3. BT Çalışanları İçin Gizlilik Sözleşmeleri
II. BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNE HUKUKİ YAKLAŞIM
 1. Sözleşme kavramı ve sözleşme hazırlanması

 

 1. Sözleşme nedir? Tipik – atipik sözleşmeler, Sözleşmelerin kurulma anı
 2. Sözleşme öncesi görüşmeler, niyet mektupları (Letter of Intend)
 3. Sözleşmede şekil ve elektronik ortamdaki sözleşmelerin hukuki nitelikleri
 4. Sözleşme hazırlama yöntemi, şirket sözleşmelerinin ve standart sözleşme kullanımının önemi
 5. Sözleşmelerin yönetimi, ekler, bağlı belgeler vb.

 

 1. Bilişim sektöründe en sık kullanılan sözleşme türleri

 

 1. Yazılım geliştirme sözleşmeleri
 2. Şekil şartı,
 3. Kaynak kodlara ve gizliliğe ilişkin sorunlar
 4. Tamamlanamayan projelerde geliştirilen kısma ilişkin hak ediş
 5. Geliştirilen yazılımda fikri mülkiyet hakları
 6. Bakım ve güncelleme sözleşmeleri (SLA)
 7. Satış veya yazılım geliştirme sözleşmesi ile bağlantısı
 8. Sözleşme yapmaya zorlama ve rekabeti bozucu eylemler
 9. Eleman kiralama sözleşmeleri
 10. Son yasal düzenlemeler ışığında yasaklar ve izin verilen işlemler
 11. Kiralanan elemanın geliştirdiği yazılımın mülkiyeti

 

 1. Sözleşmenin değiştirilmesi
 1. Değişiklik yönetimi planlarının sözleşmede yer alması
 2. Sözleşmede öngörülemeyen değişiklikler

 

 1. Sözleşmenin yürütülmesi
 1. Sözleşme yetkililerinin tanımlanması
 2. Kontrol, test ve kabuller
 3. Ödemeler

 

 1. Sözleşmelerin yürütülmesinde ortaya çıkabilecek sorunlar, bunların önlenmesi ve fesih
 1. Sözleşmede sorumlulukların sınırlandırılması
 2. Tazminat ve cezai şartların belirlenmesi
 3. Mücbir sebepler

 

 1. Anlaşmazlıkların çözüm yolları
 1. Tahkim (Ulusal, Uluslar arası)
 2. Adli yargılama (Yerel mahkemeler, Yabancı mahkemeler)
 3. Teknolojik araçlar ile elde edilen veya oluşturulan kayıtların delil niteliği

 

 1. e-postalar, Özel bilişim sistemleri, Ses ve görüntü kayıtları, Faks
 2. Özet ve zorunlu ve seçimlik unsurlarıyla örnek sözleşme
Kimler Katılmalı
Bilişim Orta ve Üst Düzey Yöneticileri, Yönetici Adayları, Proje Yöneticileri, Kurumların Satın alma Yöneticileri, Bilişim Sözleşmeleriyle İlgili Hukukçular, Bilişim Teknik Uzmanlar