LİDERLİK EĞİTİMLERİ

Tüm Liderlik Eğitimleri

Yönetim Becerileri Eğitimi

Takımı motive etmeyi, geliştirmeyi, delege etmeyi, etkili iletişim kurma gibi becerileri geliştirmek.

İletişim Becerileri

Takım arkadaşlarınız, ortaklarınız veya müşterilerinizle etkili iletişim becerileri geliştirilmesi. 

Eleştirel Düşünme Eğitimi

Kurumsal bir ortamda sorunları çözmek için eleştirel düşünme bakış açısına ihtiyaç vardır.  

Bir Krize Liderlik Etmek

Kuruluşunuz  gelecekte bir krizle karşı karşıya kaldığına, krize nasıl liderlik edeceğinizi işliyoruz.

Sanal (Uzak) Ekiplerin Yönetimi

Yöneticilerin ekipleri, evden veya uzak lokasyonlardan etkili ve tutarlı yönetmeleri 

Hibrit Ekibe Liderlik Etmek

 

Hibrit bir işyerinde takımı yönetme ve çatışmaları çözmek.

Dijital Liderlik, Strateji, Taktik ve Araçlar

Dijital bozulmaları tespit etme, dijital strateji oluşturma, eylem planı yapma  ve  uygulamak.    

Dijital Çağda Yöneticilik

Dijital çağı ve dijital kuşağı anlayarak onları yönetmek için gerekli becerileri edinmek.

Bilişimci Olmayan Yöneticiler Bilişim Eğitimi

Dijital çağda her yöneticinin bilişim konusunda belirli düzeyde bilgiye ihtiyacı vardır.   

Dijital Beden Dili

İnsanlar, mesajların gerçek anlamını kavramak için beden diline ve üslubuna güvenirler.

Kadın Liderlik Eğitimi

Kadınları, üst düzey yönetimde daha fazla kurumsal temsil elde etmelerini sağlamayı hedefliyor.  

Yöneticiler İçin Siber Güvenlik Stratejisi ve Risk Planlama

Dijital çağda işletmelerde süreçlerde teknoloji yaygın kullanımı siber tehditleri arttırdı.

Sanal Toplantılarda Uzmanlaşma

Dijital çağda her yöneticinin bilişim konusunda belirli düzeyde bilgiye ihtiyacı vardır.