Bir Sayfa Seçin

BİR KRİZE LİDERLİK ETMEK

Kuruluşunuz veya üyesi olduğunuz herhangi bir sosyal grup, gelecekte bir krizle karşı karşıya kalabilir. Bu eğitim, bir lider olarak bu krizi ele almak için bir çerçeve sağlayacaktır. Takipçilerin ve paydaşların çabalarını kuruluşun ve etkilenenlerin bir kez daha gelişebileceği gerçekçi bir gelecek durumuna doğru yönlendirerek krizden nasıl kurtulacağınızı gösterecektir.

Bir Krizde Liderlik Eğitiminin Faydaları

 • Bir krizi, bir sosyal yapının gelişemezliği ve bir sorun ile bir kriz arasındaki fark açısından tanımlayın.
 • Bir kriz nedeniyle gelişmeyen bir sosyal yapının mevcut durumunu, takipçileri değişim ihtiyacını fark etmeye motive edecek şekilde (şeffaf bir şekilde) ifade edin.
 • Sosyal yapının, takipçilerini değişimi benimsemeleri için ilham verecek şekilde bir kez daha büyüdüğü bir gelecek durumunu gerçekçi bir şekilde tanımlayın.
 • Değişim için temel modelleri uygulayın.
 • Değişim için belirli modeli takipçilere iletmenin ve lider olarak “ona sahip olmanın” önemi.
 • Değişim yolunda takipçiler nasıl etkilenir?
 • Yönetici ve yönetici adayları

Bir Kriz Anahatlarıyla Önderlik Etmek

BİRİNCİ BÖLÜM: Kriz Nedir?

 • Gerçek dünyadan örneklerle bir krizin anatomisi
 • Eğitime Genel Bakış Vaka Çalışması
 • Krizden etkilenen sosyal gruplar
 • Sorunları ele almak için sosyal gruplar tarafından kullanılan karar kuralları
 • Bir problemin aksine bir krizin tanımı
 • Bir krizde çift döngülü öğrenme
 • Bir krizde veri kaynakları
 • Bir krizin kabulü
 • Bir karar olarak kriz liderliği
 • Etkinlik: Sosyal gruplarınızda meydana gelen krizleri tanımlama
 • Krizin dinamikleri ve liderin rolü

İKİNCİ BÖLÜM: Krizi Anlamak: Liderin Rolü

Bölüm 1
 • Kriz altındaki bir sosyal grubun mevcut durumunu tanımlama
 • Yaralı, savunmasız, acı çekenleri tanımlamak
 • Bir krizde paydaşların tanımlanması
 • Kriz tanımlamada veri analitiği ihtiyacı
 • Mevcut durumu tanımlamaya yönelik örnekler
 • Vaka Çalışması: Mevcut durumu tanımlama
Bölüm 2
 • Gelecekteki durum için liderin vizyonunu belirlemek
 • Bir hedef ifadesi oluşturma
 • Tarihsel örnekler
 • Vaka Çalışması: Gelecekteki durumu tanımlama

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kriz Çözümü: Liderin Rolü

Bölüm 1
 • Bir kriz çözüldükçe nelerin değişmesi gerektiğinin tanımlanması
 • Kriz çözümünde geleneksel proje yönetimini uygulamak
 • Teslimatları tanımlama
 • Kriz çözümünde çevik yönetimi uygulamak
 • Nelerin öğrenilmesi gerektiğinin tanımlanması
 • Kriz çözümünde yenilik
 • Uygun değişim modelinin belirlenmesinde örnekler
 • Vaka Çalışması: Değişim modelini belirleme
Bölüm 2
 • Bir krizin duygusal dinamiklerini belirlemek
 • Standart liderlik modelleri
 • kriz liderliği modeli
 • Kriz sırasında duygusal zeka
 • Liderin bir krizde etkileme ihtiyacı
 • Bir krizde teknikleri etkilemek
 • Kriz sırasında karar verme
 • Kriz yönetim ekibini oluşturmak
 • Vaka Çalışması: Kriz yönetimi ekibinin oluşturulması