Bir Sayfa Seçin

DİJİTAL LİDERLİK STRATEJİ TAKTİK VE ARAÇLAR

Katılımcıların, kendi organizasyonlarındaki dijital bozulmaları tespit etme, dijital strateji oluşturma, eylem planı yapma ve dijital performansı ölçme konusunda farkındalık ve beceri kazandırma, geleceğin dijital lider markası oluşturmak.
Eğitim, dijital dönüşümün altı anahtar teması üzerine odaklanmıştır.

 1. Dijital ve Sosyal Medya Devrimleri:
 • Yıkıcı Teknolojilerin İşe Etkisi,
 • İnternet, Sosyal Medya, Mobil, Bulut, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Blockchain
 • Dijital Müşteriler Ve Yeni Nesil Çalışanlar.

 

 1. Kurum Dışı Dijital Faktörler
 • Müşteri Katılımını Oluşturmak İçin Dijital ve Sosyal Medya Teknolojilerinin Kullanımı,
 • Satış, Pazarlama ve PR’da Yeni Kurallar
 • Sosyal Müşteri Hizmetleri
 • İçerik Pazarlama
 • Büyük Veri ve Tahmine Dayalı Analitik
 • Yeni Pazarlama ve Gerçek Zamanlı Katılım

 

 1. Kurum İçi Dijital Faktörler
 • İç İletişim Ve Bilgi Transferini Artırmak İçin İş İçinde Dijital ve Sosyal Teknolojilerin Kullanımı Operasyonel Verimliliği Elde Etmek
 • Hızlı, Esnek Hareketli Organizasyonlar Hareketli, Çevik Organizasyonlar Kurmak
 • Personel Katılımı ve Motivasyonu Arttırmak
 • Daha Fazla Müşteri Odaklı Örgüt Kültürü ve Doğru Değişime Yönelmek
 • ‘Kurumsal Sosyal’ Araçlar ve Yazılım
 • Büyük veri, Nesnelerin İnterneti, Sanayi 4.0.

 

 1. Dijital Strateji Geliştirme
 • Yeni İş Modelleri ve Dijital İş Dönüşümü
 • Nasıl Bir Vizyon Oluşturacağız?
 • Müşterilerinin Özel İhtiyaçlarına Göre Özelleştirilmiş Bir Strateji Geliştirmek
 • Hedefleri ve Anahtar Performans Göstergelerini Belirlemek

 

 1. Dijital Stratejileri Uygulamaya Koymak
 • Dijital Dönüşüm Programlarının Uygulanmasında Anahtar Başarı Faktörleri
 • İnsanlar, Teknoloji, Organizasyon, Kültür, Proje Yönetimi, Değişime Karşı Direncin Üstesinden Gelmek
 • Başarılı Bir Dijital Liderin Özellikleri ve Rolü.

 

 1. Dijital Performans ve Organizasyonel Etki Ölçme:
 • Altı Adımda Sosyal Medya Performans Ölçüm Yaklaşımı
 • Büyük Veri ve Tahmini Analitiğin Artan Önemi
 • Tüketici Davranışlarını İzleme İçin Araçlar
 • Sosyal Medya Paylaşımlarını Dinleme Araçların
• Kamu/Özel Sektör CEO ve Üst Düzey Yöneticiler, Dijital Değişim Örgüt Yaratma Sorumluğunda Olanlar
• Dijital Teknolojileri Sosyal Medyayı Rekabet ve Sürdürülebilirlik Aracı Olarak Kullananlar
• Dijital Stratejilerden Sorumlu Orta Düzey Yöneticiler
• Genç Yöneticiler, Geleceğin Dijital Lideri Olma Yolunda Kariyer Yapmak İsteyenler
• Dijital Becerilerini Geliştirmeye Çalışmak İsteyen Kurum Çalışanları