BT Uzmanları İçin Finans ve Muhasebe Temelleri

Amaç : Kurumlardaki BT uzmanlarının temel seviye de olsa muhasebe, finans konularını bilmeleri kurumların rekabet gücünü, verimliliğini arttırdığı gibi kariyer yolculuğu içinde oldukça önemlidir.
Eğitimin İçeriği
 • Muhasebe nedir? Neden önemlidir?
 • Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri
  • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
 • Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri
 • Finansal tablo analizi
 • Finansman kaynakları
  • Faktoring
  • Leasing
  • Hisse senetleri
  • Tahvil & Bono
  • Türev ürünler
 • İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri
 • Finansal riskler ve yönetim teknikleri
 • Muhasebe ve finans bilgilerinin veritabanı örnekleri
Kimler Katılmalı
Bilişim profesyonelleri