Bir Sayfa Seçin

UZAK – SANAL- EKİPLERİN YÖNETİMİ

Uzaktan çalışmak uzun yıllardır artıyor ve işe alım yöneticilerinin çalışanlarının neredeyse yarısının önümüzdeki on yıl içinde uzaktan çalışmasını beklediğini gösteren bir araştırma. Pek çok eğilim bu tür bir örgütlenme yöntemi ile beslenirken, işi etkin bir şekilde yönetmek küresel organizasyonların başarısı için anahtar olacaktır. Bu derste, yöneticilere uzak takımlarından en iyi şekilde yararlanmak için açık bir yaklaşım sağlar. Verimliliği, katılımı ve büyümeyi sağlayacak kilit faktörlerin yanı sıra bir yöneticinin güven oluşturma, barikatları kaldırma, ekip üyeleriyle bağlantıları geliştirme ve net hedefler belirleme konusundaki rolüne odaklanır.

Konular:

 • Uzak bir ekipte tutarlılık ve yapı sağlama
 • Uzak Ekipleri Yönetmek için teknolojik alt yapı oluşturulması
 • Evden Çalışırken Sorunsuz Çalışmanızı Sağlayan Uygulamalar
 • Karma uzak ve saha ekiplerini yönetme
 • Eşitliği ve şeffaflığı teşvik etmek
 • Yüz yüze etkileşimler için fırsatlar yaratmak
 • Uzak ekip üyeleriyle iletişim stratejileri, araçlar ve taktikler
 • Uzak ekiplerin bağlantıda kalması
 • İş yüklerini ve çıktıları yönetme
 • Uzak Takımlar: Online Etkili Yönetmek İçin 10 İpucu
 • Yöneticilerin Sanal Ekiplerle Günlük Etkileşim Stratejileri
 • Uzak Ekipleri Yönetme Kılavuzu Nasıl Oluşturulur?
 • Etkili Sanal Ekip Liderlerinin Becerileri
 • Uzak Bir Ekibe Başarılı Liderlik Etmenin On İpucu
 • Uzak Ekiplere İşgücü Kültürü Oluşturmak
 • Uzak Ekiplerin Motivasyonu
 • Stres ve Çatışma Yönetimi
 • Uzak Ekiplerde Kriz Yönetimi
 • Uzak Ekiplerde Siber Güvenlik Yönetimi
 • Uzak Ekipleri Yönetmenin Zorlukları ve Başa Çıkma Yöntemleri
 • Uzak ekiplerde şirket kültürü