Bir Sayfa Seçin

BİLİŞİM PROJE TAKIMLARI YÖNETİMİ VE BÜTÇESİZ MOTİVASYON TEKNİKLERİ

“Projelerle yönetim”, dünyada kurumları başarıya götüren yöntemlerin başında gelmektedir. Projelerin yönetiminde en önemli kriter, iyi bir proje takımı oluşturmak ve yönetmektir.  Eğitimde özellikle Türkiye’de projelerin yönetiminde takım oluşturmada ve yönetmede başarılı ve başarısız örnekler üzerinde durulacaktır.
  • Proje yöneticileri
  • Yazılım, test ve kalite uzmanları
  • İş analistleri
  • Yazılım sürecinde görev alan orta ve üst düzey yöneticiler
  • Proje yönetiminde kariyer yapmak isteyenler
Levent KARADAĞ

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden 1988’de mezun oldu. 1986 -2002 yılları arasında ulusal ve uluslar arası firmalarda Bilgisayar Öğretmeni, Analist/Programcı, Sistem Analist, Proje Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Müdürü, İş Geliştirme ve Pazarlama Yöneticiliği görevlerinde bulundu. Bir milyondan fazla kod satırı olan,  IBM Amerika, Microsoft Amerika’nın desteği olan projelerde liderlik yaptı. 1986 yılından beri 100’den fazla yazılım projesinde görev aldı. Bilgisayar Programlama Dili, İnternet Pazarlama ve Başarı Öyküleri, İnternet Girişimciliği Atölyesi başta olmak üzere yayınlanmış 6 adet kitabı vardır. 2000 yılında TBD bünyesinde kurduğu Yazılım Proje Yönetim Çalışma Grubu ile 100’e yakın Proje Yönetim Seminer ve Organizasyonunda düzenleyen ve konuşmacı olarak yer aldı. İstanbul Çevre Proje Yarışmasında İkincilik Ödülü ve Üç Adet AB Projesini hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev almıştır. Karadağ, Kurucu ortaklığında bulunduğu ‘Bilişim Firması’ ve Yıldız Teknik Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak “Proje Yönetimi’ eğitimleri verdi.   Karadağ, aynı zamanda 4 yıl TBD İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesidir.

Karadağ, 1987 yılından beri Programlama Dilleri, Proje Yönetimi, İş Analizi, Sunum Teknikleri, Zaman Yönetimi, Motivasyon, Takım Yönetimi Bilişim Güvenliği, Dijital Pazarlama vb. konularında yüzden fazla eğitim vermiştir.