Bir Sayfa Seçin

KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK

Eğitim, girişimcilerin hayallerini nasıl hayata geçirecekleri ya da kuruluşların kendi içlerindeki girişimciliği alevlendirmek ve güçlendirmek için ne yapacağı konusunda ve farklı aşamaların kritik başarı unsurlarına dair farkındalık yaratmak ve düşüncelerini artırmayı hedeflemektedir.
Don Juan, ‘Tales of Power’ (Güç Öyküleri) kitabında der ki: ‘Sıradan bir insan ile bir savaşçı arasındaki fark; savaşçı, herşeye meydan okuma gözüyle bakarken, sıradan insan, herşeyi bir lanet ya da lütuf olarak algılar.’

Ekonomik, sosyal ve siyasal düzlemlerde kendini gösteren yeni dünya düzeni, yeni arayışların da habercisi. İlginç bir denklem söz konusu. Bir yanda durgunluk ve istihdam sorunlarından bahsediyoruz; öte yanda artan bir devinim, dinamizm ve karmaşıklık yaşanmakta; bu esnada teknoloji ve iletişim alabildiğince gelişmeyi sürdürmekte. Herşey içiçe geçmiş durumda, ‘ve’ âleminde yaşıyoruz artık. Niş pazarlar, kullanıcıların ‘kolaylık’ taleplerini karşılayacak ürün ve hizmetler, yeni dağıtım kanalları ve iş modelleri, dijital dünya… hepsi girişimciler açısından fırsat teşkil etmekte.

Dünya, girişimciliğin değerini anlamakta, ancak her girişimci de bir ‘savaşçı’ olmayı başarabilmek durumunda. Zira, ‘girişimcilik, geleceğe tohum atmaktır.’ Girişimcilik ülkeler açısından yeni istihdam yaratılmasına katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda toplumsal refahın artması için kilit rol oynuyor. Kurumsal girişimcilik ise sürdürülebilir başarı açısından kilit role sahip.

Steve Jobs, başarılı olanlarla başaramayan girişimciler arasındaki farkın ‘dirayet’ olduğunu, gözlemlemiş. Her girişimcinin yoğurdu yiyiş tarzı farklı olsa da, ‘tamamlayabilme’ sabır ve sanatı ortak konu.

Girişimcilik, iniş çıkışlı bir yolculuk. Girişimci, yolculuğunda farklı kavşaklar ve kırılma noktaları ile karşılaşacaktır. Herbir aşamada, farklı beceri ve bilgilere gerek duyulacaktır. Özünde öngörü, cesaret, özgüven, risk alabilme gibi ortak özellikleri barındırsa da, girişimciliğe adım atan kişilerin birbirinden farklı kişilik, bilgi, birikim ve becerileri söz konusu. İş ki, bu özellikleri işe çevirebilmek, işi de sürdürülebilir kılmak.

Prusyalı Komutan Helmuth von Moltke: “Hiçbir iş planı, gerçekle karşılaştığında yaşamını sürdürmez.”

 • Girişimcilik Birçok Kişi İçin: Hayalini Hayata Geçirmedir.
 • Vizyonu Gerçekleştirmek: Fikir – İş Modeli – Kaynak – Disiplin işi
 • Belirsizlik, İşin Doğası
 • Bilgi Toplamak ve Bilgi Sahibi Olmak Şart
 • Fırsatı Nasıl Ortaya Çıkarabilirsiniz?
 • Hipotez Ortaya Koymak: İddianız Ne? Neyin Peşindesiniz? Hangi Sorunu Çözeceksiniz?
 • Fikriniz Nasıl Fonlanır? (Nasıl Bütçe Desteği Alır?)
 • Tehdit ve Riskleri Düşündünüz mü?
 • Kaynakları Biraraya Getirmek: Kısıtlı Kaynakları Nasıl En Etkili Biçimde Kullanabilirsiniz?
 • Ne Zaman İnsan Kaynağı Alınmalı?
 • İş Birliklerinde Nasıl Bir Denge Kurmalısınız?
 • Fiyatlandırma, Pazarlama ve Satabilme
 • ‘Satış Konuşmanız’ Hazır mı?
 • Hayali (Hipotezi) Hayata Geçirmek
Girişimcilerin hayallerini nasıl hayata geçirecekleri ya da kuruluşların kendi içlerindeki girişimciliği alevlendirmek ve güçlendirmek için ne yapacağı konusunda ve farklı aşamaların kritik başarı unsurlarına dair farkındalık ve düşüncelerini artırmak isteyen girişimciler ve profesyonel yöneticiler.