Bir Sayfa Seçin

MARKA DEĞER VE DENEYİM

Farklılaşma ve rekabet avantajı kazanmak amacıyla marka geliştirme, marka değeri yaratma ve marka algısını güçlendirecek paydaş deneyimini hayata geçirmeyi hedefleyen kitleler için oluşturulmuş bir eğitimdir.
BÖLÜM I – Marka ve Marka Yaşam Döngüsü

 • Brand Finance Marka Sıralaması
 • Marka Tanımlar
 • Marka İsimleri
 • Marka Yaşam Döngüsü

 

BÖLÜM II – Marka Bilinirliği                                                                 

 • Farklı Marka Örnekleri ve Nasıl Bilindikleri (Uygulama)
 • Farklılaşma
 • İnovasyonun Rolü
 • Marka Bilinirliği – İpuçları

BÖLÜM III – Marka Geliştirme ve İnşa Etme                                      

 • Marka Stratejisi
 • Markalaşma Stratejileri (Uygulama)
 • Segmentasyon
 • Hedef Kitle
 • Marka Piramidi
 • Marka Kimliği
 • Logo ve Ürünler – İpuçları
 • 4P Pazarlama Karması
 • Ürün ve Hizmet Konumlandırma
 • Satın Alma Sürecini Anlama
 • Dijital Pazarlama
 • Sosyal Platformlar

GÜN II

BÖLÜM IV – Müşteri Deneyimi, Elçiliği ve Sadakati                              

 • İlişkisel Pazarlama
 • İşlemsel Pazarlama
 • Müşteriyi İşin Odağına Koymak
 • Deneyimi Tasarlamak (Uygulama)
 • Yaşam Döngüleri
 • Toplam Ürün
 • Değer Zinciri
 • Değer Önermeleri (Uygulama)
 • Süreçler
 • Etkileşim Noktaları (Uygulama)
 • İhtiyaçlar Hiyerarşisi Piramidi
 • SES’i Dinlemek – Geri Bildirim (Uygulama)
 • Deneyimi Tasarlamak-Yetkinlikler
 • Deneyimi Tasarlamak-Başarı Faktörleri
 • 5C Analizi (Uygulama)
 • Anket Teknikleri Kıyaslama
 • Nihaî Deneyimi Tasarlamak

Etkileşim ve Örneklerle Zenginleştirme

 • Şirket Kurucu ve Üst Düzey Yöneticileri
 • Strateji Yöneticileri
 • Marka Yöneticileri
 • Pazarlama Yöneticileri
 • İş Birimi Yöneticileri