DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

Ticaretin, %99’u 2020 yılında E-Ticarete taşınacak.  Facebook’un 1 Milyar kullanıcıyı aşmasıyla “Sosyal Ticaret Dönemi” başladı Ticari firmalar, interneti işe kattıkları oranda pazarda olacaklardır. Aksi halde yaşamaları çok güç olacaktır. Bu zirveyi fırsat bilerek bir noktadan başlayınız.   Eğitimde  pazarlamanızı internet ve sosyal medyayı kullanarak nasıl değiştireceğinizin yollarını gösterilecektir. İşinizde Facebook’u, Twitter’i, Linkedin’i, Google, Youtube nasıl kullanacağınıza dair strateji, plan, taktik ve örnek uygulamalar gösterilecektir.
  •  Pazarlama ve Satış Profesyonelleri (Yöneticiler, Uzmanlar, Uzman Yardımcıları)
  • Ürün ve Hizmet Geliştiricileri, Sosyal Medya Konusunda Çalışanlar, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkileri Çalışanları
  • Kendi İşinin Patronu ve Kendi İşini Kurmak İsteyenler
1.Dijital Pazarlamaya Giriş

Dijital pazarlama; web pazarlama, online pazarlama, internet pazarlama olarak da adlandırılır. Dijital pazarlama, kurumların pazarlama aktivitelerinin temelini oluşturan stratejik bir süreçtir.  Bu bölümdeki konular; geleneksel pazarlama ve dijital pazarlama

Dijital pazarlamanın kavramları, özellikleri, etkileri ve fırsatları, dijital dünyada  fark yaratmak

2.Arama Motoru Pazarlama

Tüketiciler, rakipler, iş ortakları herkes internet ortamında yer alıyor. Dijital pazarlamanın en önemli adımı internette görünür olmaktır. Görünür olmanın yolu da web sitelerinin arama motorlarına (google vs) uygun bir şekilde tasarlanması ve içeriklerin oluşturulmasıdır. Bu bölümde dijital pazarlama açısından arama motoru optimizasyon stratejileri ve uygulama örnekleri anlatılacaktır.

3.Online Reklamcılık

Online reklam pazarlamanın kaçınılmaz yöntemlerindendir. Bu bölümde ürün ve  hizmetlerinizi hedef kitlenize ulaştırmanız için etkin ve en ekonomik yöntemler anlatılacaktır.

4.Eposta Pazarlama

Doğru kurgulanan e-posta pazarlama, dijital pazarlamanın en önemli silahlarındandır. Bu bölümde e-posta kampanyası nasıl oluşturulacağı (tasarımı, içeriği, gönderilmesi, geri dönüş takibi vs) , yeni müşterilere ulaşma ve müşteri memnuniyetini arttırmada, satışların arttırılmasında e-posta pazarlamanın kullanılması ve izinli pazarlama metotları anlatılacaktır.

5.Sosyal Medya Pazarlama

Sosyal medyanın toplumun her kesiminde yaygın kullanılmasıyla “sosyal  ticaret” dönemi başlamıştır.    Müşteriler,  sosyal medyada marka hakkında  konuşuyorlar ve satın alma davranışlarını sergiliyorlar. Bu bölümde sosyal    medya kanallarının (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube ve   Google +, bloglar ) dinamikleri anlatılarak, dijital pazarlamada bu kanalları  nasıl kullanacağımız ulusal ve uluslar arası örneklerle anlatılacaktır.

6.Analitik

Analitik sayesinde işinizi online ortamda izleyebilir, ölçebilir ve   raporlayabilirsiniz. Bu bölümde online ortamda izleme araçlarını nasıl  kullanacağımız örneklerle anlatılacaktır.

7.Strateji ve Planlama

Dijital pazarlama faaliyetlerinin stratejisi ve planlamasının anlatılacağı bölümde şu konular üzerinde durulacaktır; Planlamanın kapsamı ve ana stratejiler, planlama, durum analizi, hedef kitle, amaçların belirlenmesi, aksiyon planı, bütçeyi hazırlama, ölçümleme,  iyileştirme ve entegre pazarlama planı örnekleri .